juli 2024

16 juli

Pancreatine

Info besparend behandeladvies toegevoegd ivm tekort

Sofosbuvir + Velpatasvir

Doseeradvies toegevoegd voor kinderen < 17 kg obv SmPC
08 juli

Ceftriaxon

Op basis van nieuw PK studies naar de toepassing van ceftriaxon bij kritisch zieke kinderen is een advies toegevoegd om tweemaal daags doseren te overwegen
04 juli

Sufentanil

EB review Neodose

Lidocaine + tetracaine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van lidocaine-tetracaine bij kinderen jonger dan 3 jaar is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de uitbreiding van leeftijdscategorie naar kinderen van 1 jaar en ouder.

Voriconazol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de cumulatie van cyclodextrines in de IV vloeistof bij verminderde nierfunctie is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van aanbeveling om in deze gevallen uitsluitend de orale toedieningsvorm te gebruiken (zie waarschuwingen en voorzorgen kinderen)

Etomidaat

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van etomidaat bij neonaten is beoordeeld in het kader van het NEODOSE project. Dit heeft geleid tot de aanpassing van het doseeradvies voor a terme neonaten.

Cisatracurium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van cisatracurium bij neonaten is beoordeeld in het kader van het NEODOSE project. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor premature en a terme neonaten.

Rocuronium

De beschikbare wetenschappelijk literatuur over de toepassing van rocuronium bij neonaten is beoordeeld in het kader van het NEODOSE project. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor premature neonaten.

Miconazol (oro-)mucosale toepassing

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van miconazol oromucosale gel bij neonaten is beoordeeld in het kader van het Neodose project. Dit heeft geleid tot de uitbreiding van het bestaande doseeradvies voor kinderen < 4 maanden naar premature en a term geboren neonaten.

Miconazol cutaan

In het kader van het Neodose project is de toepassing van miconazol op de huid bij neonaten beoordeeld. Bij gebrek aan wetenschappelijke literatuur is op basis van expert opinie van de werkgroep het doseeradvies uitgebreid naar premature en a term geboren neonaten.

Fenylefrine

EB neodose

Fluticason cutaan

Update monografie obv SmPC

Abrocitinib

Nieuwe monografie obv SmPC

Levobupivacaine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van bupivacaine bij kinderen zijn beoordeeld. Deze beoordeling voor bupivacaine is ook van toepassing op levobupivacine.
03 juli

Peginterferon alfa-2a

Info over tekort toegevoegd

Tadalafil

NIeuwe monografie obv SmPC

Triamcinolon

Info over tekort triamcinolonhexacetonide opgenomen.
02 juli

Scopolamine

NIeuwe monografie obv Noorse SmPC

juni 2024

18 juni

Perindopril

Nieuwe monografie obv beschikbare wetenschappelijke lliteratuur

Melatonine

De beschikbare literatuur over de toepassing van melatonine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van het onderscheid tussen inslaapstoornissen en slaepeloosheid en de toevoeging van indicaties procedurele sedatie bij EEG. Verder zijn er PK gegevens toegevoegd,

Kool geactiveerd

Mogelijkheid tot herhaalde toediening toegevoegd obv SmPC
10 juni

Dantroleen

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van dantroleen bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies bij spierspasmen voor kinderen die meer dan 25 kg wegen.
04 juni

Dalbavancine

PK data toegevoegd op basis van SmPC Xydalba

mei 2024

21 mei

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Nieuwe indicatie profylaxe voor/na expositie mazelen toegevoeg obv SmPC
03 mei

Suxamethonium

De dosering is aangepast op basis van de SmPC Ethypharm.

Propofol

De wetenschappelijke literatuur ten aanzien van de soja en pinda allergie bij propofol is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de verwijdering van de contra-indicatie. Verder is de dosering bij anesthesie bij kinderen > 1 maand aangepast op basis van de SmPC en zijn de indicaties sedatie en procedurele sedatie toegevoegd op basis van de SmPC

Xylometazoline

De (zeer beperkt) beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van xylometazoline bij neonaten en zuigelingen < 3 maanden is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor zuigelingen < 3 maanden, op basis van consensus van de beroepsgroep.

Ganciclovir

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van ganciclovir bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de aanpassing van de dosering bij CMV infectie bij 1 mnd-18 jaar, de toevoeging van de indicatie 'behandeling bij orgaan en stemcel transplantatie' en het verfijnen van de indicatie profylaxe. Het advies ten aanzien van TDM is aangepast.

april 2024

29 april

Isotretinoine

Correctie doseerunit mg/kg/dosis naar mg/kg/dag
25 april

Ropivacaine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing bij bupivacaine is beoordeeld. Deze beoordeling is ook van toepassing op ropivacaine.

Lidocaine+prilocaine

Informatie over toepassing van Rapydan (lidocaine plus tetracaine) is verplaatst naar een eigen monografie

Fenfluramine

Monografie aangepast op basis van de SmPC.

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

De indicatie "trombocyen aggregatie remming" is gewijizgd naar " profylaxe en behandeling van trombo-embolitische voorvallen" na een herbeoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Amoxicilline + clavulaanzuur

De RAIN studies over de toepassing van amoxicilline/clavulaanzuur bij pasgeborenen en het switchen van IV antibiotica naar oraal zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en de toevoeging van een doseeradvies voor neonaten met een waarschijnlijke ernstige bacteriele infectie.

Zidovudine

Behandelduur verwijderd uit aanbevelingen voor PEP

Pyridoxine

Startdosering bij neonatale epilepsie aangepast obv consensus guideline Coughlin

Clonazepam

Clonazepam wordt niet langer aanbevolen voor toepassingen bij neonatale convulsies
23 april

Ferrogluconaat

Nieuwe monografie
17 april

Somapacitan

Nieuwe monografie

Buiktyfusvaccin

Orale toepassing verwijderd: Oraal buiktyfus vaccin niet meer beschikbaar in Nederland
15 april

Methadon

CORRECTIE: de berekening van de omzetting van fentanyl IV naar methadon per os bevatte een fout. Deze omrekening is gecorrigeerd
04 april

Oxybutynine

Maximale doseringen bij blaasinstillatie toegevoegd obv SmPC VEsolox

Sennosiden A + B

Sennocol niet meer beschikbaar in NL. Uit doseeradvies verwijderd
02 april

Formoterol

Doseeradvies voor acuut astma toegevoegd agv salbutamol tekort

maart 2024

29 maart

Empagliflozine

NIeuwe monografie op basis van SmPC (Diabetes Mellitus type 1) en beoordeling van wetenschappelijke literatuur (GDS type 1b)

Amoxicilline

De RAIN studies over de toepassing van amoxicilline bij pasgeborenen en het switchen van IV antibiotica naar oraal zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data en de toevoeging van een doseeradvies voor neonaten met een waarschijnlijke ernstige bacteriele infectie.

Erytromycine

Voor verschillende zoutvormen van erythromycine gelden verschillende doseerfrequenties. Dit is aangepast

Erytromycine

Dosering voor neonaten aangepast naar de Duitse SmPC Infectomycine
21 maart

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

De volgorde van actieve ingredienten (trimethoprim en sulfamethoxazol) is aangepast naar de volgorde die gehanteerd wordt op verpakkingen en andere databronnen
19 maart

Enoxaparine

Profylactische dosering is aangepast naar de Chest guideline

Rotavirus vaccin

RVP advies toegevoed

Natriumthiosulfaat

Dosering cyanide intoxicatie aangepast naar toxicologie behandelinformatie NVZA

Alfentanil

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van alfentanil bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data

Setmelanotide

Doseeraanpassingen bij acute nierinsuffientie geupdate obv SmPV
15 maart

Filgrastim

Nieuwe bijwerking obv SmPC

februari 2024

29 februari

Meningococcen B vaccin

Nieuwe (separate) monografie voor men B vaccin
28 februari

Rocuronium

Correctie van doseer unit 'bij geval van nood kan een snelle intubatie sequentie overwogen worden"
27 februari

Vinblastine

Tekorten: de vinblastine besparende maatregelen zijn vervallen.
26 februari

Bezlotoxumab

Nieuwe monografie obv SmPC
23 februari

Colfosceril (Surfactant, fosfolipiden, poractant alfa)

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van colfosceril bij neonaten is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie meconium aspiratie syndroom. De bestaande indicatie 'Vroege selectieve behandeling van neonataal respiratoir distress syndroom (nRDS)' is niet gewijzigd
20 februari

Bupivacaine

De beschikbare literatuur over de toepassing van bupivacaine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data bij kinderen, de toevoeging van de indicaties epidurale anesthesie en perifere zenuwblokkade en verfijning van indicaties en toedieningswegen bij spinale anesthesie en lokale verdoving.
15 februari

Methadon

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van methadon bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid toe de toevoeging van PK data, de toevoeging van de indicatie chronische pijn en de aanpassingen van het doseeradvies bij 'ontwenning van opiaten' en bij neonataal abstinentie syndroom"
08 februari

Fosfomycine

Duur van orale behandeling verwijderd uit doseeradvies

Meningococcen C vaccin

Nieuwe monografie (ter vervanging van gecombineerde monografie voor alle meningococcen vaccins)
06 februari

Tralokinumab

Nieuwe monografie

Methoxypolyethyleenglycolepoëtine beta

Nieuwe monografie obv SmPC

januari 2024

30 januari

Sacubutril + valsartan

Nieuwe monografie obv SmPC
25 januari

Crizotinib

Correctie toedieningsweg: vermeld stond intraveneus ipv oraal
24 januari

Calciumgluconaat

Orale toepassing van calciumgluconaat vervallen, omdat er geen orale producten beschikbaar zijn in Nederland
23 januari

Lanadelumab

Nieuwe monografie obv SmPC
19 januari

Esketamine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van esketamine bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK data; de toevoeging van doseeradviezen bij procedurele sedatie, en bij analgosedatie op de operatiekamer en IC.

Ambrisentan

Nieuwe monografie op basis van SmPC Volibris
11 januari

Magnesiumcitraat

Dosering is aangepast obv SmPC Magmedi en Expert opinie over andere magnesiumzouten

december 2023

21 december

Natriumoxybaat (hydroxyboterzuur) oraal

Nieuwe monografie obv SmPC
20 december

Fibrinogeen / trombine (fibrinelijm)

Update van de monografie obv de SmPC TachoSil

Tenofovir alafenamide

Nieuwe monografie obv SmPC

Odevixibat

Nieuwe monografie obv SmPC
19 december

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

De wetenschappelijke literatuur over de toepassing immunoglobulines bij kinderen met Toxic shock syndrome (TSS) en necrotiserende fasciitis (NF) is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van deze indicaties, alhoewel er weinig studies beschikbaar zijn die deze toepassing met voldoende zekerheid onderbouwen. Toepassing van IVIG bij hyperbilirubinemie bij bloedgroep antagonisme staat ter discussie. Richtlijnen in Nederland en Belgie raden dit gebruik niet langer aan. Informatie over de snelheid van toediening is toegevoegd in een algemene "Cave" box.

Lumacaftor + ivacaftor

Leeftijdcategorie uitgebreid obv SmPC
06 december

Teduglutide

Toepassing van teduglutide uitgebreid naar kinderen vanaf 4 maanden

Metoprolol

Dosering voor tablet met gereguleerde afgifte aangepast naar de SmPC

Protamine

Aan het doseeradvies is toegevoegd dat herhaalde toediening noodzakelijk kan zijn agv onvolledige neutralisatie en het vertraagd vrijkomen van LMWH uit het subcutane depot

Enalapril

Het doseeradvies voor hartfalen is aangepast obv SmPC Aqumeldi
05 december

Rivaroxaban

Nieuwe indicatie toegevoegd (Tromboprofylaxe bij aangeboren hartaandoeningen na de Fontan-procedure) obv FDA goedkeuring

november 2023

23 november

Topiramaat

Zwangerschappreventie programma van toepassing op dit middel
15 november

Atracurium

De indicaties en aanwijzingen voor toepassing van de dosis zijn geharmoniseerd met andere monografien van spierrelaxantia (o.a. cisatracurium en rocuronium). Het doseeradvies zelf is niet gewijzigd.

Burosumab

NIeuwe indicatie: Tumorgeinduceerde osteomalacie (TIO)

Pneumokokken vaccin

Doseeerschema's voor vaxneuvance toegevoegd
14 november

Desfluraan

Update dosering obv SmPC Piramal

Desfluraan

De dosering is aangepast obv de SmPC Desfluraan Piramal

Testosteron

Dosering bij constitutioneel vertraagde puberteit aangepast obv aangepast werkboek endocrinologie

Cocaine

Maximum toegevoegd

Rocuronium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van rocuronium bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van de indicaties intubatie en spierverslapping tijdens anaesthesie en op de IC. Tevens is er een voorzorg toegevoegd tav dosering bij obese kinderen.

Cisatracurium

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van cisatracurium bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies waarbij het huidige onderscheid in aparte indicaties tussen intubatie en onderhoud van de anaesthesie is komen te vervallen. Daarnaast is het onderscheid voor verschillende leeftijdsgroepen vervallen. Verder zijn PK data toegevoegd.

Nitrofurantoine

Waarschuwing ten aanzien van langdurige profylaxe toegevoegd obv SmpC

Nifedipine

Max dosering opgehelderd: gebruikelijke maximale dosering bij hypertensie is 60 mg/dag. In uitzonderleijke gevallen kan dit worden opgehoogd naar 120 mg/dag
02 november

Tacrolimus

Dosering voor levertransplantatie bij normaal transplantaat aangepast naar SmPC

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

toevoeging omrekening ijzer naar ijzerzout voor drank (de drank bevat een ander zout dan de MGA tablet)

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

Omrekening ijzer naar ijzerzout gecorrigeerd: nieuwe omrekening obv ferroglycinesulfate complex ipv ferroglycinesulfaat

Ferrochloride (ijzer oraal)

Omrekening van ijzer naar ijzerzout gecorrigeerd

Promethazine

CORRECTIE: de maximale dosering per gift (0,5 ,mg/kg/dosis is niet bedoeld voor herhaalde doses, maar als een eenmalige gift voor het slapen gaan

oktober 2023

13 oktober

Alteplase (r-tPA)

Indicatie "trombolyse verstropping CVC toegevoegd obv SmPC

Ketoconazol - oral

Nieuwe monografie obv SmPC
11 oktober

Ethambutol

Indicatie Infectie door atypische mycobacterieen (bijv lymfadenitis colli) is vervallen op advies kinderinfectiologen
09 oktober

Meropenem

Doseeraanpassingen bij nierfucntie stoornissen aangepast op basis van adviezen bij volwassenen en pediatrische expert opinion.

september 2023

25 september

Acetylcysteine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van acetylcysteine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van PK gegevens en bijwerkingen. De indicaties productieve hoest en cystic fibrosis zijn komen te vervallen en er is een dosering toegevoegd voor neonaten met een paracetamol intoxicatie.
19 september

Sugammadex

PK data toegevoegd obv SmPC Bridion

Oxycodon

Intraveneuze en subcutane toepassing zijn toegevoegd op basis van de Duitse SmPC

Risdiplam

NIeuwe monografie obv SmPC
15 september

Desloratadine

BIjwerking toegevoegd obv SmPC Aerius
12 september

Cefepim

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 1 maand obv de SmPC

Dolutegravir

De doseeradviezen zijn aangepast naar de SmPC: de doseeradviezen voor de tablet zijn vervallen voor kinderen van 6 maanden - 6 jaar. (Hiervoor zijn de dispergeerbare tabletten beschikbaar).
11 september

IJzer (III) polymaltose

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrochloride (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

Ferrofumaraat (ijzer oraal)

CORRECTIE: In het doseeradvies bij ijzergebreks anemie bij > 12 jaar stond in het alternatieve 2 x per week doseeradvies een dosering die uitgaat van ferrofumaraat ipv elementair ijzer

augustus 2023

31 augustus

Vancomycine

De wetenschappelijk literatuur over de toepassing van vancomycine bij kinderen met nierfunctiestoornissen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies.
24 augustus

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

De beschikbare literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de harmonisatie van de doseeradviezen voor alle ijzerzouten.

Ferrochloride (ijzer oraal)

De beschikbare literatuur over de toepassing van ijzerzouten bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de harmonisatie van de doseeradviezen voor alle ijzerzouten.

Ferrosulfaat (ijzer oraal)

Nieuwe monografie
21 augustus

Dolutegravir + abacavir + lamivudine

De monografie is geupdate obv de SmPC

Acetylsalicylzuur (carbasalaatcalcium)

Doseerfrequentie bij Kawasaki aangepast naar Europese consensus guideline
16 augustus

Dolutegravir + lamivudine

Nieuwe monografie obv SmPC

juli 2023

18 juli

Efavirenz

Doseeradvbies voor capsules toegevoegd voor kinderen vanaf 3 maanden obv SmPC. (de capsules mogen worden geopend)

Mercaptamine

Update monografie obv SmPC Cystagon

Magnesiumgluconaat

CORRECTIES: De monografie is aangepast om de doseringen uitsluitend in mmol weer te geven, omdat er produkten op de markt zijn die verschillende hoeveelheden water bevatten, waardoor de omrekening naar milligrammen niet correct is in alle gevallen

Lidocaine (creme/zalf)

Nieuwe monografie obv SmPC

Fibrinogeen

PK data toegevoegd obv SmPC
13 juli

Glucagon

PK data toegevoegd obv SmPC Ogluo

Amoxicilline + clavulaanzuur

Op verzoek van en na overleg met de Special Interest Group Kindergeneeskunde van de NVZA is de wijze van noteren van de dosering opnieuw gewijzigd.
12 juli

Morfine

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van morfine bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot nieuwe doseeradviezen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: de IM toepassing is vervallen, de indicaties 'ernstige pijn', 'ernstige post-operatieve pijn' en 'chronische pijn' zijn samengevoegd tot één indicatie genaamd 'ernstige pijn'. Voor IV en SC doseeradviezen is onderscheid gemaakt in leeftijd en in geventileerde en niet-geventileerde patiënten.

Piritramide

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing piritramide bij kinderen is beoordeeld. Bij gebrek aan gegevens over piritramide is de dosis geëxtrapoleerd op basis van morfine. Piritramide is minder krachtig dan morfine. In de klinische praktijk worden gelijke doses voor morfine en piritramide gebruikt. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: de IM toepassing is vervallen. Daarvoor in de plaats is een IV en SC doseeradvies opgenomen waarbij onderscheid wordt gemaakt naar beademde en niet beademde patienten. Daarnaast is toediening via een PCA pomp toegevoegd.
07 juli

Metoprolol

Toepassing van dosering van tablet met gereguleerde afgifte uitgebreid naar 6-12 jaar

Tezepelumab

Nieuwe monografie obv SmPC
03 juli

Ivermectine (oraal)

Info over individuele bereiding van lagere sterktes toegevoegd

juni 2023

20 juni

Dexmedetomidine

PK data toegevoegd obv SmPC; Waarschuwing en bijwerking bij neonaten toegevoegd obv SmPC
13 juni

Ranibizumab

Nieuwe monografie obv SmPC

Doxapram

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van doxapram bij neonatale apneus is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van nieuwe PK data en een wijziging van het intraveneuze doseeradvies. Daarnaast is de bijwerkingen sectie geupdate op basis van de review van Vliegenthart.

Adrenaline (epinefrine)

Aan de dosering bij anafylaxie is een afkapwaarde op basis van gewicht toegevoegd obv NVK richtlijn

Deferasirox

De dispergeerbare tabletten zijn niet langer beschikbaar in Nederland. Het doseeradvies voor de dispergeerbare tabletten is daarom vervallen.

Ertapenem

NIeuw (obv SmPC)

Ataluren

Opmerking toegevoegd: de dagdosering wordt in ongelijke delen over de dag verdeeld.
07 juni

Tranexaminezuur

De onderhouds dosering bij traumatische bloedingen is gecorrigeerd op basis de studie van Beno et al

mei 2023

31 mei

Perampanel

Voor kinderen vanaf 4 jaar is het doseeradvies is aangepast naar de SmPC, omdat perampanel geregistreerd is voor toepassing vanaf deze leeftijd. Voor jongere kinderen blijft het advies op basis van originele beschikbare literatuur gehandhaafd.
26 mei

Pyridoxine

Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Secukinumab

De monografie is uitgebreid met een dosering voor kinderen met JIA op basis van de SmPC

Pyridoxaal fosfaat

Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Entecavir

Update PK data obv SmPC
24 mei

Calcitriol CUTAAN

corrcetie van de genoemde sterkte in het doseeradvies: dit moet zijn 3 mcg/g ipv 30 mcg/g

Exenatide

New monograph
23 mei

Epoetine zeta (erythropoietine)

Toedieningsweg is gewijzigd van subcutaan naar IV, omdat IV toediening bij kinderen de voorkeur heeft, wanneer routinematige toegang beschikbaar is via de hemodialyse lijn. Als deze niet beschikbaar is van epoetine zeta subcutaan worden toegediend.
17 mei

Dabigatran

Waarschuwing toegevoegd obv SmPC om behandeling van VTE met dabigatran pas te starten na 5 dagen parenterale behandeling

Denguevaccin

NIeuwe monografie obv SmPC

Aflibercept

Nieuwe monografie obv SmPC
16 mei

Pipamperon (als dihydrochloride)

Correctie: De gebruikelijke onderhoudsdosis - op basis van het onderzoek van Kloosterboer- is 0,6 mg/kg/ tweemaal daags ipv 0,6 mg/kg/dag IN 2 doses
04 mei

Magnesiumaspartaat

Nieuwe monografie obv SmPC

Crizotinib

NIeuwe monografie obv SmPC

Deflazacort

NIeuwe monografie obv SmPC

Setmelanotide

Nieuwe monografie obv SmPC

Cerliponase alfa

Nieuwe monografie obv SmPC

Corifollitropine alfa

NIeuwe monografie obv SmPC

Larotrectinib

Nieuwe monografie obv SmPC

Dulaglutide

Nieuwe monografie obv SmPC

Sirolimus

NIEUWE MONOGRAFIE obv beoordeling beschikbare wetenschappelijke literatuur

april 2023

26 april

Ceftriaxon

De maximale dosering bij 'normale'infecties is verlaagd naar 2 g /dag. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan tot 4 g/dag worden toegepast.

Amoxicilline

Gewichtgrens verwijderd uit doseeradvies voor orale behandeling bij ernstige infecties

Amoxicilline + clavulaanzuur

Ondergrens dosering voor orale toepassing bij ernstige infectie gelijkgetrokken met de dosering voor amoxicilline bij ernstige infecties

Bisoprolol

Correctie: de adviezen bij hartfalen melden dat er wetenschappelijke studies zijn gedaan. Dit is onjuist. Er zijn GEEN studies verricht naar toepassing bij hartfalen. Dit is gecorrigeerd.
21 april

Itraconazol

Het IV doseeradvies is verwijderd. Itraconazol wordt niet IV toegepast omdat er geen IV produkt in Nederland beschikbaar is.

Dupilumab

Toepassing bij Matig-ernstig tot ernstig constitutioneel eczeem uitgebreid naar kinderen vanaf 6 maanden. De indicatie eosinofiele oesofagitis is toegevoegd.
12 april

Micafungine

PK data bij kinderen bijgewerkt op basis van gewijzigde SmPC
04 april

Prednisolon

Dosering nephoritisch syndroom aangepast obv KDIGO richtlijn

maart 2023

27 maart

Ferroglysinsulfaat (ijzer oraal)

NIeuwe monografie obv Duitse SmPC (in verband met tekorten ferrofumaraat en ferrochloride drank)
22 maart

Paracetamol

Verduidelijking: het doseeradvies voor acute pijn bij zuigelingen tot 6 maanden noemde om - indien na 3 dagen gebruik de pijn nog onvoldoende onder controle is- de dosering te verlagen naar het doseeradvies voor milde pijn en koorts. Deze indidatie heeft echter dezelde dagdosering.. Het is verduidelijkt dat het hier gaat om de dosering aan de lage kant van de range voor de keerdosis.
20 maart

Tobramycine

Maximale behandelduur verwijderd uit doseeradvies op basis van SmPC

februari 2023

28 februari

Methylthionine (methyleenblauw)

Registratiestatus aangepast, dosering bij nierfunctiestoornissen aangepast obv SmPC

Sulfametrol + trimethoprim

De monografie werd aangepast naar de gewijzigde SmPC. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicaties PCP behandeling en profylaxe. Daarnaast is een doseeradvies toegevoegd voor behandeling van infecties door bacterieln met een intermediate gevoeligheid, omdat cotrim voordeze indicatie niet in alle leeftijdsgroepen gebruikt kan worden agv de hulpstoffen.
27 februari

Amoxicilline + clavulaanzuur

Vanwege de grote onduidelijkheid ten aanzien van de maximale hoeveelheid clavulaanzuur is tevens de hoeveelheid clavulaanzuur in mg/kg/dag toegevoegd
23 februari

Fenylefrine

CORRECTIE: de dosering voor behandeling cyanotic spells (bron: voormalige WKZ formularium) is onjuist (te hoog). Op basis van een voorlopige beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur en experts op het gebied van toepassing van feneylefrine voor deze indicatie is de dosering aangepast.
17 februari

Flucloxacilline

Correctie: doseerfrequentie (eerder gewijzigd van 3 dd naar 3-4 dd) is weer teruggezet naar 3 dd, omdat de redactie in 2018 al heeft besloten dat er vanuit PK oofpunt geen reden is om 4 dd te doseren en 3 dd doseren kindvriendelijker is.

Natriumfosfaat (oraal)

Doseerfrequentie gewijzigd naar 3-4 dd om nachtelijke toediening te voorkomen.
14 februari

Colchicine

Leeftijdsondergrens toegevoegd obv SmPC (SmPC noemt geen neonaten)

Lidocaine

Plaatsbepaling bij neonatale epileptische aanvallen verwijderd ('Bij persisterende aanvallen: geef levetiracetam)

Minocycline (als hydrochloride)

Minocycline wordt niet langer aanbevaolen voor de behandeling van Acne vulgaris agv het ongunstigere bijwerkingen profiel (bron NHG standaard Acne vulgaris en NDVD richtlijn)
10 februari

Permetrine

Gebied dat ingesmeerd moet worden is leeftijdsafhankelijk en is aangepast obv herziening LCI richtlijn scabies

Permetrine

Verduidelijking: de behandeling bij scabies moet in alle leeftijdsgroepen herhaald worden.
09 februari

Vasopressine (argipressine)

Nieuwe monografie op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing bij kinderen.

Gelekoortsvaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Varicellazostervaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Rotavirus vaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Bisoprolol

NIeuwe monografie, gebaseerd op beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur
08 februari

Clopidogrel

NIEUW (obv beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur)

Magnesiumgluconaat

NIeuwe monografie obv beoordeling beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Aluminiumacetotartraat (zure oordruppels)

Nieuwe monografie, samengesteld op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Lipegfilgrastim

NIeuwe monografie obv SmPC

Alimemazine

De Nederlandse SmPC is al langere tijd doorgehaald. Het doseeradvies is daarom geharmoniseerd naar de Noorse SmPC in aanvulling op de beperkte gegevens uit de literatuur.
07 februari

Dalteparine

De leeftijdscategorien zijn aangepast op basis van de SmPC: Fragmin is vanaf juli 2022 geregistreerd voor kinderen.

Tecovirimat

Nieuwe monografie obv smCP

Doravirine

Nieuwe monografie obv SmPC

Ezetimib

Aanpassing advies bij nierfunctiestoornissen obv SmPC. Info bijwerkingen bij kinderen toegevoegd (bron SmPC)
06 februari

Ibuprofen

De beschikbare literatuur over de toepassingvan ibuprofen voor pijn en koorts bij kinderen < 6 maanden is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor kinderen van 3-6 maanden en de toevoeging van PK data. Er zijn geen gegevens bekend over toepassing bij 0-3 maanden. Omdat er onzekerheid is over de veiligheid in deze leeftijdsgroep en er goede alternatieven beschikbaar zijn, heeft de redactieraad besloten geen doseeradvies op te nemen.

Emtricitabine+tenofoviralafenamide+elvitegravir+cobicistat

Het doseeradvies is uitgebreid naar kinderen vanaf 2 jaar obv SmPC Genvoya

Prednisolon

VerduidelijkingL maximale dosering bij orale toepassing bij status asthmaticus zijn de maximale doseringen per dag.
03 februari

Diazepam

Dosering (rectaal) voor status epilepticus aangepast naar SmPC, in overeenstemming met NVK richtlijn Status epilepticus

Aciclovir (oraal en intraveneus)

Doseringseenheid aangepast voor Herpes simplex infecties (normale en deficiënte immuunrespons), terugkerende Varicella zoster infectie (normale immuunrespons) 3 maanden- 12 jarigen van mg/m2 naar mg/kg gebaseerd op SmPC

Natriumwaterstofcarbonaat (= natriumbicarbonaat, natrii hydrogenocarbonas)

De doseringen voor 'metabole acidose tgv chronische nierinsufficientie; alkaliseren van urine' is aangepast op basis van de officiele produktinformatie (SmPC). Let op: de doseereenheid is gewijzigd van mmol/m2 naar mmol/kg!

Propofol

Ondergrens dosering voor algemene anesthesie aangepat obv SmPC (was 3, nu 9 mg/kg/uur)

Rivaroxaban

De indicatie profylaxe veneuze tromboembolie is toegevoegd op basis van de SmPC

Macrogol 3350/electrolyten

Doseerfrequentie gewijzigd van "in 1 dosis" naar 'in 1 of meerdere verdeelde doses" om inname flexibeler te maken.

Naloxon

Nasaal gebruik van naloxon bij opiaat overdosering toegevoegd obv SmPC

januari 2023

31 januari

Abacavir

Maximale dosering verwijderd bij kinderen < 3 maanden (maximale dosering zou bereikt worden bij resp 150 en 75 kg)

Lidocaine+prilocaine

Leeftijdscategorie van 1-5 jaar aangepast naar 1-6 jaar. (in huidige leeftijdscategorien ontbrak de leeftijd van 5 jaar)

Flucloxacilline

Orale doseerfrequentie aangepast van 3 dd naar 3-4 dd op basis van de SmPC

Ceftriaxon

Optie toegevoegd om bij doseringen > 2 g/dag de dosering in 2 doses te verdelen (bron SmPC)
26 januari

Mefloquine

Informatie over start en stop van profylaxe toegevoegd; maximale dosis bi behandeling van malaria toegevoegd

Domperidon

Leeftijds ondergrens toegevoegd aan doseeradvies (alle indicaties) obv studies van Tighe

Primidon

Startdosering geharmoniseerd naar Duitse SmPC
23 januari

Methylfenidaat (hydrochloride)

Waarschuwing toegevoegd tav gelijktijidge toepassing van vetrijke dieetsupplementen obv LAREB signaal

Alprazolam

Volwassen dosering als maximale dosering bij kinderen met acute angst en extreme slapeloosheid toegevoegd.

Calcitriol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over toepassing van calcitriol bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het doseeradvies voor rachitis en hypoparathyreoidie en tot de toevoeging van een doseeradvies voor de indicaties secundaire hyperparathyroidie, nierfaleb en pre-dialyse. Verder heeft de beoordeling geleid tot de toevoeging van PK data. De toepassing van calcitriol voor op de huid is opgenomen in een aparte monografie

Calcitriol CUTAAN

Nieuwe monografie voor cutaan gebruik van calcitriol
20 januari

Piperacilline (als Na-zout) / Tazobactam (als Na-zout)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Amoxicilline + clavulaanzuur

De doseeradviezen voor amoxiciiline + clavulaanzuur zijn gelijkgesteld met de doseeradviezen voor amoxicilline alleen. De reden hiervoor is dat er een onlogisch verschil was in dosering tussen amoxicilline alleen en amoxicilline plus clavulaanzuur. Ook de diversiteit aan verhoudingen amoxi-clav in de verschillende beschikbare produkten zorgde voor verwarring. De amoxicilline component (wat het belangrijkste is voor de behandeling) is leidend en afhankelijk van de product ratio volgt de dosering van de clavulaanzuur component.

Amoxicilline + clavulaanzuur

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.
17 januari

Epoetine zeta (erythropoietine)

NIeuwe monografie obv SmPC

Epoetine zeta (erythropoietine)

Nieuwe monografie obv SmPC

Cotrimoxazol (sulfamethoxazol +trimethoprim)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Levofloxacine

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Ciprofloxacine

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Cefuroxim (als Na-zout), cefuroxim (als axetil)

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Ceftazidim

Nieuwe indicatie voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.

Amoxicilline

Nieuwe indicatie toegevoegd voor infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn bij een verhoogde dosering op basis van nieuwe EUCAST breekpunten.
13 januari

Lamivudine

Dosering geupadte naar herziene NIH guideline; doseeraanpassingen bij verminderde nierfunctie aangepast obv SmPC
11 januari

Paracetamol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van paracetamol bij milde tot matige pijn en koorts bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van: - maximale orale dosis voor neonaten (nieuw: max 45 mg/kg/dag obv PK studies van Anderson. - maximale rectale doseringen voor alle leeftijdsgroepen nu op 60 mg/kg/dag - orale dosis bij acute pijn bij premature neonaten 33-37 weken, a terme neonaten en zuigelingen van 1-6 maanden.

Dabigatran

Doseeradviezen voor kinderen < 8 jaar toegevoegd (SmPC Pradaxa granules). Doseeradviezen voor verschillende gewichtscategorieën voor capsules samengevoegd
10 januari

Ranitidine

De ranitidine monografie is opnieuw geactiveerd, nadat in 2020 de handelsvergunning voor alle ranitidine bevattende producten in de EU geschorst is vanwege te hoge concentraties vervuiling met NDMA (N-nitrosodimethylamine). Inmiddels zijn er een aantal bereidingen beschikbaar, die deze verontreiniging niet bevatten.
02 januari

Tacrolimus

De beschikbare wetenschapelijke literatuur over de toepassing van tacrolimus bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de volgende (off-label) indicaties: Steroid resistent nefrotisch syndroom (SRNS), Frequent relapsing nefrotisch syndroom (FRNS), Steroid afhankelijk nefrotisch syndroom (SDNS) en profylaxe van GVHD bij allogene stamceltransplantatie. Verder zijn PK data toegevoegd en een waarschuwing ten aanzien van uitwisselbaarheid van formuleringen.

december 2022

23 december

Methotrexaat

Indicatie Juveniele Dermatomyositis benoemde 2 maximale doseringen per gift ( 20 mg en 40 mg). Onjuiste maximale dosering (20 mg) is verwijderd

Esketamine

Doseringen voor esketamine zijn aangepast obv SmPC Inresa. Een doseeradvies voor neonaten is toegevoegd op basis van dezelfde SmPC
22 december

Remdesivir

Het doseeradvies is geupdate obv de SmPC (nu geregistreerd voor kinderen vanaf 1 maand)
16 december

Fluconazol

De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van fluconazol bij premature neonaten is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van een doseeradvies voor premature neonaten bij behandeling en profylaxe van oor de behandeling en profylaxe van systemisch diepe candidiasis en cryptococcen infecties. Tevens een doseeradvies toegevoegd voor behandeling van systemische infecties bij kinderen aan ECMO.
15 december

COVID-19 vaccin

Update monografie obv diverse SmPC's: leeftijdsondergrens uitgebreid naar 6 maanden

Eltrombopag

Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd obv SmPC; afkapwaarde voor dosisaanpassing bij trombocyten aantal > 250.000 aangepast obv SmPC
09 december

Nevirapine

Doseeradvies is uitgebreid met doseeradvies voor premature babies van 32-34 weken

Dasatinib

Indication "CML in de chronische fase" vervangen door geregistreerde indicatie "nieuw gediagnosticeerde resistente of intolerante Ph+ CML in de chronische fase (Ph+ CML-CP) ; Ph+ ALL )" De dosering voor deze indicatie is aangepast aan de SmPC

oktober 2022

17 oktober

Paracetamol

Waarschuwing tav hulpstoffen in orale (vloeibare) preparaten toegevoegd
05 oktober

Glycopyrronium

Vanwege de beschikbaarheid van twee verschillende glycopyrronium producten (Sialanar en Rybrila) die niet bio-equivalent zijn is er in het doseeradvies een onderscheid gemaakt naar produkt.
04 oktober

Dextromethorfan

Dosering aangepast naar SmPC

september 2022

28 september

BCG Vaccin

Waarschuwing toegevoegd obv DHPC voor infliximab: levende vaccins niet toedienen wanneer de zuigeling in utero of tijdens de borstvoeding is blootgesteld aan inflximab (therapie aan moeder)

Desloratadine

Update ongewenste hulpstoffen in drank. (nu ook dranken beschikbaar die geen benzylalcohol bevatten)

Desloratadine

De informatie in het doseeradvies met betrekking tot benzylalcohol is aangepast, omdat niet all dranken benzylalcohol bevatten.
13 september

Heparine

Verduidelijking van startdosering en vervolgdoses bij indicatie hartcatherisatie

Lidocaine+prilocaine

In de leeftijdgroep 0-12 maanden is het maximale aantal applicaties per 24 uur toegevoegd op basis van de SmPC