Disclaimer

Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie . Hoewel bij het samenstellen van gegevens uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site. Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

De Kinderformularium site bevat links waarmee u de site van het Kinderformularium verlaat. De gelinkte sites worden niet beheerd door Stichting NKFK en Stichting NKFK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. Stichting NKFK verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak en de opname van een link betekent niet dat Stichting NKFK de inhoud op deze sites heeft goed gekeurd.

← Terug naar overzicht