Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Digoxine Fab fragmenten

Stofnaam
Digoxine Fab fragmenten
Merknaam
Digitalis antidot
ATC code
V03AB24

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Digoxine-antilichaamfragmenten binden reversibel aan digoxine. Digoxine heeft een grotere affiniteit voor de antilichaamfragmenten dan voor Na+-K+-ATPase in de cel. Hierdoor stroomt digoxine uit de cel naar het antilichaam.

De vrije digoxineplasmaconcentratie daalt en is binnen enkele minuten niet meer detecteerbaar. Het heeft de voorkeur voorafgaand aan de toediening de serumconcentratie van digoxine te bepalen.

Een gunstig effect van digoxine-antilichaamfragmenten treedt meestal binnen 30 min op. ECG-controle moet plaatsvinden tot ten minste 24 uur na toediening.

80 mg digoxine fab fragmenten complexeert ongeveer 1 mg digoxine.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

De hoeveelheid digoxine (Q) in het lichaam wordt als volgt berekend:
Q(mcg)= gemeten concentratie (microg/l)xV(l/kg)x gewicht (kg). V=7 l/kg.

Het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum van het RIVM is gespecialiseerd in het uitvoeren van snelle risicoanalyses van gezondheidseffecten na blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Het NVIC/RIVM is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties voor informatie over gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen.

Via www.vergiftigingen.info kan de medische hulpverlener - na inloggen - zelf een risicoanalyse maken van een acute vergiftiging.
Het NVIC is telefonisch bereikbaar (uitsluitend voor professionele hulpverleners) op 030-2748888.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 80 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Digoxine intoxicatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Dosering altijd naar aanleiding van digoxineconcentratie; Pas na de verdelingsfase (6 uur) geeft monster een representatieve waarde.

    Overleg met cardioloog en apotheker.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij 1-10% van de patiënten: hypokaliëmie, hyperkaliëmie, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn, verergering van hartfalen, pijn op de borst, hypotensie, orthostatische hypotensie, griepachtige verschijnselen, nierfunctiestoornis, moeheid en flebitis op de injectieplaats.

Intoxicatie met digoxine leidt tot efflux van kalium uit de cellen; de relatieve overmaat aan kalium wordt (gedeeltelijk) uitgescheiden via de nieren. Door binding van digoxine aan digoxine-antilichaamfragmenten kan kalium weer de cellen instromen, waardoor hypokaliëmie kan ontstaan.

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. Een verhoogd risico hierop hebben patiënten met een allergie (vooral voor antibiotica) in de anamnese en patiënten die reeds eerder schapeneiwitderivaten kregen toegediend en patiënten met een overgevoeligheid voor papaya.

Aangezien het de effectieve concentratie van digoxine verlaagt, kan een verslechtering van hartfalen optreden; bij patiënten met bestaand atriumfibrilleren kan een snelle ventrikelfrequentie optreden door het wegvallen van het effect van digoxine.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor schapeneiwit of papaya, omdat digoxine-antilichaamfragmenten geproduceerd zijn uit schapeneiwit, en papayaextract wordt gebruikt bij de splitsing van digoxine-antilichaamfragmenten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Na toedienen uitsluitend niet-eiwitgebonden digoxine bepalen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aangezien hypokaliëmie kan ontstaan, moet de serumkaliumconcentratie met name de eerste paar uur na begin van de therapie worden gevolgd.

Bij een te lage dosering kunnen ong. 10 uur na het beëindigen van de infusie opnieuw aritmieën optreden

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

ANTIDOTA
V03AB16
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, Bijwerkingen, ContraIndicaties, voorzorgen), Geraadpleegd 19 okt 2014
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen