Rasburicase

Stofnaam
Rasburicase
Merknaam
Fasturtec
ATC code
V03AF07
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Rasburicase is een recombinant uraatoxidase enzym geproduceerd door een genetisch gemanipuleerde Saccharomyces cerevisiae-stam. Rasburicase katalyseert de enzymatische oxidatie van urinezuur naar allantoïne, een wateroplosbare stof die gemakkelijk door de nieren wordt uitgescheiden. De urinezuurconcentratie bij hyper-urikemische patiënten is in vier uur genormaliseerd.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Profylaxe en behandeling van acute urikemie om acuut nierfalen te voorkomen bij hematologische malgniteiten met een hoge tumorlast en risico op een snelle tumorlyse bij het starten van chemotherapie.

Label dosisadvies Kinderformularium

Profylaxe en behandeling van acute urekemie: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling en profylaxe acute hyperuricemie ter voorkoming van acuut nierfalen bij hematologische maligniteiten
Kinderen:  0,20 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. 1.5 mg + 1 ml oplosm; 7.5 mg + 5 ml oplosm.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Profylaxe en behandeling van acute urekemie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 0,2 mg/kg/dag in 1 dosis in 30 min..
   • Behandelduur:

    Maximaal 7 dagen

   • Chemo starten 4-24 uur na de eerste dosis rasburicase

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): koorts. Soms (0,1-1%): diarree, braken, misselijkheid, hoofdpijn en allergische reacties (vooral huiduitslag en urticaria), hypotensie, bronchospasmen en ernstige overgevoeligheidsreacties zoals anafylaxie. Zelden (0,01-0,01%): rinitis. In bepaalde risicogroepen, met name bij G6PD–deficiëntie, kan methemoglobinemie en hemolytische anemie optreden (door een verhoogde productie van waterstofperoxide bij de omzetting van urinezuur in allantoïne).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

G6PD-deficiëntie en andere cellulaire aandoeningen waarvan bekend is dat daardoor hemolytische anemie wordt veroorzaakt. Hemolytische anemie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Tijdens een tweede kuur raburicase is de kans op overgevoeligheid en/of verminderde effectiviteit groter.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met atopische allergieën in de voorgeschiedenis. Bij optreden van allergische reacties of anafylactische shock, methemoglobinemie of hemolyse de behandeling met rasburicase onmiddellijk staken. Voorzichtigheid is geboden bij eventueel herstarten van de behandeling (vanwege weinig klinische gegevens). Anti-rasburicase antilichamen zijn waargenomen. Rasburicase is niet onderzocht bij hyperurikemie als gevolg van myeloproliferatieve stoornissen. Tumorlyse kan ook resulteren in hyperfosfatemie, hyperkaliëmie en hypocalciëmie; deze afwijkingen apart behandelen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02

Deferoxamine

Desferal
V03AC01
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Referenties

 1. Sanofi-Aventis, SPC Fasturtec (EU/1/00/170/001-002) 18-01-2018, www.ema.europa.eu
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering