Deferoxamine

Stofnaam
Deferoxamine
Merknaam
Desferal
ATC code
V03AC01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Acute ijzer intoxicatie: Off-label
Chelatietherapie: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling chronische ijzerstapeling: (Kinderen), dosering aanpassen op geleiden van ferritinespiegels (streefwaarde tussen 1000-2000 ng/ml). Als richtlijn kan gehanteerd worden dat patienten met een spiegel tussen 1000-2000 ng/ml, 150-200 mg/kg/week nodig hebben, verdeeld over 5-7 giften Kinderen: max 40 mg/kg/dag,
Na de puberteit: 20-60 mg/kg/dag (dosering voor volwassenen). ing.
Overige indicaties: Geen melding voor kinderen.

 

Eigenschappen

Vormt met driewaardige ijzerionen het in water oplosbare, roodbruine ferrioxaminecomplex. Het kan ijzer mobiliseren uit verschillende lichaamsproteïnen, met name ferritine en hemosiderine, echter niet uit transferrine, myoglobine en hemoglobuline. Ook aluminium kan door deferoxamine uit de weefsels worden gemobiliseerd door vorming van aluminoxaminecomplex.

Farmacokinetiek

Er is geen onderzoek verricht naar de farmacokinetische parameters van deferoxamine bij kinderen.

Doseringen

Acute ijzerintoxicatie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Start 10 - 15 mg/kg/uur, continu infuus. Max: 80 mg/kg/dag.
   • Behandelduur:

    12 uur

   • Dosisreductie zodra mogelijk, meestal na 4-6 uur. Doseren op geleide van ferritinegehalte

Chelatietherapie bij beta-thalassemie major
 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 25 - 50 mg/kg/dosis, continu infuus.
   • Subcutane infusie 's nachts inlopen in 8-12 uur. Gedurende 5-7 dagen per week, bij voorkeur als 10% oplossing. Doseren op geleide ferritinegehalte.

    Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor toepassing van deferoxamine bij kinderen jonger dan 2 jaar .

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (mesilaat) 500 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN

ANTIDOTA
V03AB16

Digoxine Fab fragmenten

Digitalis antidot
V03AB24
V03AB27

Flumazenil

Anexate
V03AB25
V03AB19
V03AB33

Kaliumjodide

Kajodan
V03AB21
V03AB17
V03AB15
V03AB06

Obidoxim

Toxogonin
V03AB13
V03AB14

Sugammadex

Bridion
V03AB35
IJZERCHELERENDE MIDDELEN

Deferasirox

Exjade
V03AC03

Deferipron

Ferriprox
V03AC02
MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE EN HYPERFOSFATEMIE
V03AE07
V03AE05

Polystyreensulfonzuur

Sorbisterit Ca-resonium, Resonium A
V03AE01

Sevelameer

Renagel, Renvela
V03AE02
DETOXIFICANTIA BIJ BEHANDELING MET ONCOLYTICA

Folinezuur

Rescuvolin, VoriNa
V03AF03
V03AF01

Rasburicase

Fasturtec
V03AF07
MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE

Diazoxide

Proglicem
V03AH01

Bijwerkingen bij kinderen

Kan urine rood kleuren. Evenwichtsstoornissen (dosisafhankelijk). Groeivertraging en botaandoeningen bij hogere doses en jonge kinderen.

Bijwerkingen algemeen

Sommige bijwerkingen kunnen ook symptomen zijn van de ijzer- of aluminiumstapeling. Zeer vaak (> 10%): artralgie, myalgie, reactie op de injectieplaats. Vaak (1-10%): hoofdpijn, misselijkheid, urticaria, koorts.  Soms (0,1-1%): neurosensorische doofheid, tinnitus, astma, overgeven, buikpijn. Zelden (0,01-0,1%): (fatale) mucormycose, gezichtsverlies, scotoom, retinale degeneratie, optische neuritis, staar, verminderde gezichtsscherpte, nachtblindheid, gezichtsveldbeperkingen, chromatopsie, hoornvliestroebeling, hypotensie, tachycardie, shock. Zeer zelden (≤0,01%): gastro-enteritis Yersinia, bloedaandoeningen zoals trombocytopenie en leukopenie, anafylactische shock, anafylactische reactie, angioneurotisch oedeem, neurologische stoornissen zoals duizeligheid, aluminiumgerelateerde dialyse-encefalopathie, perifere neuropathie, paresthesie, acute ademhalingsproblemen, longinfiltratie, diarree, gegeneraliseerde huiduitslag. Verder zijn gemeld: hyperparathyroïdie, hypocalciëmie, convulsie met name bij dialysepatiënten met aluminiumintoxicatie, spierspasmen, acuut nierfalen, verhoogde waarden van creatinine in bloed, chromaturie, stijging van leverenzymwaarden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen


 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen het lichaamsgewicht en de lengtegroei iedere drie maanden controleren.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij ernstige nierfunctiestoornissen, acuut nierfalen is gemeld. Vóór en tijdens de therapie iedere drie maanden oftalmologische en audiologische controle uitvoeren. Indien gezichts- en gehoorstoornissen optreden, het gebruik tijdelijk staken en pas voortzetten nadat volledige remissie is opgetreden. B Patiënten met ijzerstapeling zijn bijzonder gevoelig voor infecties. Deferoxamine kan de kans op infecties (m.n. met Yersinia enterocolitica, pseudotuberculosis en mogelijk fatale mucormycose) verhogen. Indien tekenen van zulke infecties optreden, de therapie tijdelijk staken en een gepaste antibiotica-/antimycoticakuur instellen. Het deferoxamine-ijzercomplex kan de urine roodbruin verkleuren; het is ook dialyseerbaar. Bij door aluminiumstapeling veroorzaakte encefalopathie kan deferoxamine de neurologische symptomen versterken (convulsies). Deferoxamine kan het begin van dialysedementie uitlokken. Voorbehandeling met clonazepam kan neurologische achteruitgang voorkomen. Aan deferoxamine gebonden gallium-67 wordt snel met de urine uitgescheiden. De gallium-67-scanresultaten kunnen hierdoor worden beïnvloed. Geadviseerd wordt 48 uur vóór de scintigrafie de behandeling met deferoxamine te staken.

Interacties

Relevant: hoge doses ascorbinezuur in combinatie met deferoxamine hebben geleid tot een reversibele afname van de linkerventrikelfunctie; niet combineren met meer dan 200 mg ascorbinezuur per dag. De fabrikant adviseert ascorbinezuur pas 1 maand na start van deferoxamine te geven en de hartfunctie te controleren; toediening van ascorbinezuur bij hartfalen wordt ontraden.

Referenties

 1. Aydinok Y, et al, A randomized controlled 1-year study of daily deferiprone plus twice weekly desferrioxamine compared with daily deferiprone monotherapy in patients with thalassemia major, Haematologica. , 2007 , Dec;92(12), 1599-606
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 okt 2014
 4. Cappellini MD, et al, Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patients with beta-thalassemia, Clin Ther, 2007 , May;29(5), 909-17
 5. Cario H, et al, Recent developments in iron chelation therapy, Klin Padiatr, 2007 , May-Jun;219(3), 158-65
 6. Graziano JH, et al, Chelation therapy in beta-thalassemia major. I. Intravenous and subcutaneous deferoxamine, J Pediatr, 1978, Apr;92(4), 648-52
 7. Walter PB, et al, Inflammation and oxidant-stress in beta-thalassemia patients treated with iron chelators deferasirox (ICL670) or deferoxamine: an ancillary study of the Novartis CICL670A0107 trial, Haematologica, 2008, Jun;93(6), 817-25
 8. Yarali N, et al, Subcutaneous bolus injection of deferoxamine is an alternative method to subcutaneous continuous infusion, J Pediatr Hematol Oncol, 2006, Jan;28(1), 11-6
 9. Novartis Pharma B.V., SPC Desferal (RVG 03984), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 12 dec 2011, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h03984.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering