Thiopental

Stofnaam
Thiopental
Merknaam
Pentothal
ATC code
N01AF03
Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Intraveneus anestheticum zonder analgetische eigenschappen. Barbituraat. Vergroot de gevoeligheid van de GABAA-receptor voor GABA, en versterkt daarmee de remming van GABA op de signaaloverdracht. Barbituraten beïnvloeden de EEG; de hersendoorbloeding en intracraniële druk nemen af. Werking: slaap treedt in 30–40 seconden na i.v.-injectie.


Farmacokinetiek bij kinderen

Snelle distributie. Alleen voor kortdurende behandeling op de IC. Trage eliminatie wordt relevant naarmate de duur van de behandeling toeneemt.

Label dosisadvies Kinderformularium

Anesthesie: On-label
Thiopental coma: Off-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Anesthesie:
Kinderen: Dosis individueel bepalen, meestal 2-8 mg/kg. Jongere kinderen hebben over het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (Na-zout) 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Status epilepticus
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [3]
   • Startdosering: 5 mg/kg/dosis, bolus.
   • Onderhoudsdosering: 5 mg/kg/uur, continu infuus. Max: 10 mg/kg/uur.
    • Opladen: Bij voorkeur onder EEG controle. Herhaal oplaaddosis à 20 minuten totdat een burst-suppressie van 30 sec is verkregen of de epileptiforme activiteit is verdwenen.
    • Onderhoud: dosering zo nodig ophogen met stappen van 1-2 mg/kg/uur tot max 10 mg/kg/uur.
    • Afbouwen: Nadat de status onder controle is (klinisch én op EEG) thiopental in 12-24 uur geleidelijk afbouwen (bijvoorbeeld 25% van de uitgangssnelheid iedere 6 uur)
    • Recidief: opnieuw opladen en infusiesnelheid naar oude niveau gedurende 24-72 uur.
Anesthesie: inductie
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [5]
   • Startdosering: 3 - 4 mg/kg/dosis, bolus. Dosis verder titreren op geleide van het effect..
   • Het effect van thiopental bij kinderen is variabel en individueel. Jongere patiënten hebben in het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht dan de oudere patiënten:

  • 1 maand tot 2 jaar
   [5]
   • Startdosering: 5 - 8 mg/kg/dosis, bolus. Dosis verder titreren op geleide van het effect..
   • Het effect van thiopental bij kinderen is variabel en individueel. Jongere patiënten hebben in het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht dan de oudere patiënten.

  • 2 jaar tot 18 jaar
   [4] [5]
   • Startdosering: 2 - 8 mg/kg/dosis, bolus. Dosis verder titreren op geleide van het effect..
   • Het effect van thiopental bij kinderen is variabel en individueel. Jongere patiënten hebben in het algemeen een hogere dosis nodig per kg lichaamsgewicht dan de oudere patiënten.

Thiopental-coma: refractaire intracraniele hypertensie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Startdosering: 12,5 mg/kg/uur, continu infuus. Gedurende 6 uur.
   • Onderhoudsdosering: Eerst 5 mg/kg/uur, vervolgens 3 mg/kg/uur, continu infuus.
   • Op geleide EEG en plasmaconcentratie opladen. (zie TDM)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Depressie ademhaling en cardiac output. Huidreacties door histamine release. Weefselnecore bij extravasatie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Frequentie onbekend: hoesten, laryngospasme en bronchospasmen die meestal verdwijnen bij het dieper worden van de anesthesie; ademhalingsdepressie. Hypotensie, aritmieën, myocarddepressie. Verlengde slaperigheid. Rillen. Afhankelijkheid kan ontstaan.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Absolute contraindicatie: Porphyria.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • status asthmaticus;
 • porfyrie;
 • overgevoeligheid voor barbituraten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave bloeddrukdaling, verminderde afweer, koorts, bij langdurig gebruik leverfunctiestoornissen. Verdunnen met aqua destillata tot 25 mg/ml(oplossing pH 11)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtig toedienen (langzaam en zo nodig in lagere dosering) bij patiënten met respiratoire, circulatoire, nier-, lever- of endocriene stoornissen of myasthenia gravis, ernstige anemie of verhoogde intracraniële druk.

Vermijd extravasatie; dit kan uitgebreide necrose veroorzaken. Vermijd intra-arteriële toediening; arteriospasme kan optreden. Staak de toediening bij pijnklachten van de patiënt.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld:
de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

ALGEMENE ANAESTHETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

Desfluraan

Suprane
N01AB07

Isofluraan

Sedaconda
N01AB06

Sevofluraan

Sevorane
N01AB08
OPIOIDE ANAESTHETICA

Alfentanil

Rapifen
N01AH02
N01AH01

Remifentanil

Ultiva
N01AH06

Sufentanil

Sufenta, Dzuveo
N01AH03
OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA

Esketamine

Ketanest S
N01AX14

Etomidaat

Etomidaat lipuro
N01AX07
N01AX11

Propofol

Diprivan, Propofol Lipuro
N01AX10

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 3. Waardenburg van DA, et al, Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 4. Hospira Benelex BVBA, SmPC Pentotal (RVG 11772) 15-05-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Panpharma GMBH, SmPC Thiopental Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (43552.00.00) , Jan 2020
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 09 mei 2022
 7. Informatorium Medicamentorum., (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 9 mei 2022

Wijzigingen

 • 11 mei 2022 16:57: Dosering aangepast naar Duitse SmPC (Beschrijft bredere leeftijdscategorie)

Overdosering