Tetanusimmunoglobuline

Stofnaam
Tetanusimmunoglobuline
Merknaam
Tetaquin
ATC code
J06BB02

Tetanusimmunoglobuline

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Passief immuniserende werking tegen toxine van Clostridium tetani. In het algemeen wordt aangenomen dat een antistoftiter in het serum hoger dan 0,01 IE/ml bescherming biedt tegen tetanus. Bij klinisch manifeste tetanus zal toediening van 3000 IE tetanusimmunoglobuline vrij circulerend en nieuw gevormd tetanustoxine neutraliseren.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor kinderen voor passieve immunisatie bij verwondingen (dosis 250 IE) en klinische manifeste tetanus (dosis 3000 IE).

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (humaan) 125 IE/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Tetanus Post-Expositie Profylaxe (PEP) indien niet of onvolledig gevaccineerd volgens Rijksvaccinatie Programma
 • Intramusculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 250 - 500 IE/dosis, éénmalig.
   • Advies inname/toediening:

    Langzaam, diep IM inspuiten. Het preparaat bij voorkeur op lichaamstemperatuur brengen alvorens het toe te dienen.

   • Bij ernstige verwondingen, bij verwondingen die >24 uur geleden hebben plaatsgevonden en bij adipeuze volwassenen: 500 IE/dosis éénmalige dosis

    VOLLEDIG gevaccineerd zijn:

    • Kinderen tot 5 maanden: 
     • als de moeder maternale kinkhoestvaccinatie (DKT) heeft gehad tijdens de zwangerschap EN
     • er zijn geen risicofactoren voor onvoldoende overdracht van antistoffen van moeder op kind EN
     • de moeder is zelf ooit volledig gevaccineerd is tegen tetanus (volgens RVP of gelijkwaardig)
    • Kinderen 5 - 12 maanden die: 
     • Primaire DKTP vaccinaties uit RVP volgens schema hebben gehad: 3 doses van 2-3-5-11 schema of na maternale kinkhoestvaccinatie 2 doses van het 3-5-11 schema.
     • Vervroeg in overleg met JGZ zo nodig DKTP-HiB-HepB boostervaccinatie uit het RVP, ten minste 5 maanden na laaste dosis van primaire serie.
    • Kinderen > 12 maanden die
     • Primaire DKTP vaccinaties uit RVP volgens schema hebben gehad
     • Zo nodig worden gemiste vaccinaties uit RVP op 4 en 9 jaar ingehaald na overleg met JGZ.

    Postexpositieprofylaxe met tetanusimmunoglobuline lijkt zinvol to 3 weken na de verwonding.

    ...lees verder
Profylaxe bij verwondingen: Immuno-incompetente personen, ongeacht vaccinatiestatus tegen tetanus
 • Intramusculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 250 IE/dosis, éénmalig. in combinatie met 1 dosis tetanustoxoid (DTP, jonge kinderen DKTP) bij volledig gevaccineerde patienten. Indien niet of onvolledig gevaccineerd de ontbrekende vaccinaties inhalen. .
   • Postexpositieprofylaxe met tetanusimmunoglobuline lijkt zinvol tot 3 weken na de verwonding.

Klinisch manifeste tetanus
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 3.000 IE/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    2 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Langzaam, diep IM inspuiten. Het preparaat bij voorkeur op lichaamstemperatuur brengen alvorens het toe te dienen.

   • Na herstel actieve immunisatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pijn en gevoeligheid op de injectieplaats; deze kunnen worden verminderd door een grotere hoeveelheid over verschillende toedieningsplaatsen te verdelen. Zelden: koorts en/of exantheem, misselijkheid, braken, hypotensie, tachycardie en overgevoeligheids- of anafylactische reacties (incl. shock).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het risico van overdracht van met bloed overdraagbare agentia kan niet geheel worden uitgesloten. Niet toedienen bij gebleken overgevoeligheid voor bloedproducten wegens risico van een anafylactische reactie; indien toediening toch noodzakelijk wordt geacht, is nauwkeurige klinische controle aangewezen. Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond, bij voorkeur niet met dit preparaat behandelen vanwege de kans op een anafylactische reactie. Indien toch noodzakelijk, dan onder nauwkeurige klinische controle toedienen. Bij ernstige trombocytopenie of een hemorragische diathese kan s.c. toediening overwogen worden; niet is onderzocht of zo een minimale effectieve titer aan tetanusantistoffen wordt bereikt. Bij gebruik van 3000 IE is tevens een uitgebreide symptomatische behandeling essentieel; deze dient bij voorkeur te geschieden in daartoe gespecialiseerde centra. Omdat het doormaken van tetanus geen immuniteit tegen de ziekte doet ontstaan, moet iedere patiënt na volledig herstel actief tegen tetanus worden gevaccineerd. Na injectie met immunoglobulinen kan de tijdelijke stijging van de titer van de verschillende passief overgedragen antistoffen in het bloed leiden tot fout-positieve resultaten bij serologisch onderzoek.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: de immuunrespons op levende virusvaccins (zoals bof-, mazelen-, rubella- of varicellavaccin) kan worden verzwakt. Na toediening van tetanusimmunoglobuline dient vaccinatie met levend virusvaccin tot ten minste 6 weken (bij voorkeur 3 maanden) erna te worden uitgesteld. Indien binnen 14 dagen na vaccinatie met levend virusvaccin toediening van tetanusimmunoglobuline noodzakelijk is, dient 3 maanden na de toediening van tetanusimmunoglobuline te worden gerevaccineerd.

IMMUNOGLOBULINEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

NORMAAL HUMAAN IMMUNOGLOBULINE

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Flebogamma, Gammagard, Kiovig, Nanogam, Octagam, Intratect, Gamunex, Privigen
J06BA02

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Gammaquin, Hizentra, Hyqvia, Cuvitru
J06BA01
SPECIFIEKE IMMUNOGLOBULINEN

Antirhesus (D)-immunoglobuline

RhoPhylac, RheDQuin, Rhesonativ
J06BB01

Hepatitis B immunoglobuline

Hepatect CP, Uman, Zutectra
J06BB04

Palivizumab

Synagis
J06BB16
J06BB03
ANTIBACTERIELE MONOKLONALE ANTILICHAMEN

Bezlotoxumab

Zinplava
J06BC03
ANTIVIRALE MONOKLONALE ANTILICHAMEN
J06BD07

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen Formularium voor Kinderen, 2009
 2. Gezondheidsraad, Immunisatie tegen tetanus bij verwonding, Den Haag, 2003
 3. LCI, Richtlijn Tetanus, www.lci.rivm.nl, Vaststelling LCI 29 januari 2019, update PEP kinderen 5 aug 2020
 4. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 18 nov 2014
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014

Wijzigingen

 • 28 april 2022 16:37: De indicatie voor toepassing van Tetatus Immunoglobulines is aangepast op basis de LCI richtloijn tetanus

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering