Casirivimab + imdevimab

Stofnaam
Casirivimab + imdevimab
Merknaam
Ronapreve
ATC code
J06BD07

Casirivimab + imdevimab

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Casirivimab (IgG1κ) en imdevimab (IgG1λ) zijn recombinante, humane monoklonale antilichamen. Ze binden aan niet-overlappende epitopen van het spike-eiwitreceptorbindingsdomein (RBD) van SARS-CoV-2. Dit voorkomt binding van het RBD aan de humane ACE2-receptor, en voorkomt zo het binnendringen van het virus in gastheercellen. Ze zijn geproduceerd door middel van recombinant DNA-technologie in ovariumcellen van de Chinese hamster.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Post-expositie profylaxe van Covid-19 en behandeling van Covid-19 in patienten zonder zuurstofbehoefte met risico op progressie naar ernstige Covid-19 klachten.
≥ 12 jaar en ≥ 40 kg:
600 mg/600 mg casirivimab/ imdevimab SC/IV

Pre-expositie profylaxe: 
≥ 12 jaar en ≥ 40 kg: 600 mg/600 mg casirivimab/ imdevimab SC/IV. Aanvullende doses van 300 mg/300 mg elke 4 weken kunnen nodig zijn totdat profylaxe niet langer nodig is.  

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oplossing voor injectie of infusie 300 mg/300 mg (120 mg/ml / 120 mg/ml). Beschikbaar via RIVM. 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Behandeling van COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig binnen 7 dagen na de eerste symptomen van COVID-19. 

    • Alleen bij patiënten zonder eigen antistoffen.
    • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 
Post-exposure profylaxe COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [1]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig zo snel mogelijk na contact met een besmet persoon.

   • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 

Pre-exposure profylaxe COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [2]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig. Vervolgens zo nodig 300 mg/ 300 mg casirivimab / Imdevimab 1x elke 4 weken totdat profylaxe niet langer nodig is.

     

     

   • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Intraveneuze toediening
Soms (0,1-1%): duizeligheid. Misselijkheid. Huiduitslag. Koude rillingen. Infusiegerelateerde reacties.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie. Overmatig blozen. Urticaria.

Subcutane toediening
Vaak (1-10%): roodheid, jeuk, ecchymose, oedeem, pijn, gevoeligheid en urticaria op de injectieplaats.

Soms (0,1-1%): duizeligheid. Lymfadenopathie.

Zelden (0,01-0,1%): jeuk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, zijn gemeld. Staak behandeling direct indien dit optreedt.

Infusiegerelateerde reacties (IRR’s)zijn gemeld. Ze zijn voornamelijk matig van ernst en treden vooral op gedurende of binnen 24 uur na infusie. Symptomen zijn vaak: misselijkheid, koude rillingen, duizeligheid (of syncope), huiduitslag, urticaria en overmatig blozen. Overweeg infusie te onderbreken, te vertragen of te staken bij optreden van IRR.

Activiteit tegen SARS-CoV-2-varianten: Er bestaat een potentieel risico op falen van de behandeling als gevolg van de ontwikkeling van resistente virale varianten. Houd bij de keuze van de antivirale therapie rekening met kenmerken van circulerende SARS-CoV-2-virussen en de gevoeligheidspatronen van casirivimab/imdevimab. 
Subcutane toediening voor behandeling COVID-19: De klinische werkzaamheid via subcutane toediening is niet onderzocht in klinische onderzoeken. In de eerste 48 uur na subcutane toediening lijken de serumconcentraties lager dan na intraveneuze toediening. Het is niet bekend of verschillen in initiële systemische blootstelling leiden tot verschillen in klinische werkzaamheid. Het wordt aanbevolen subcutane toediening alleen te gebruiken, als intraveneuze toediening niet mogelijk is en zou leiden tot vertraging van de behandeling.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Roche Registration GmbH , SmPC Ronapreve (EU/1/21/1601/001) 19-11-2021, www.ema.europa.eu
 2. Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2), 1 dec 2021
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21-10-2022

Wijzigingen

 • 16 december 2021 11:45: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering