Casirivimab + imdevimab

Stofnaam
Casirivimab + imdevimab
Merknaam
Ronapreve
ATC code
J06BD

Casirivimab + imdevimab

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Post-expositie profylaxe van Covid-19 en behandeling van Covid-19 in patienten zonder zuurstofbehoefte met risico op progressie naar ernstige Covid-19 klachten.
≥ 12 jaar en ≥ 40 kg:
600 mg/600 mg casirivimab/ imdevimab SC/IV

Pre-expositie profylaxe: 
≥ 12 jaar en ≥ 40 kg: 600 mg/600 mg casirivimab/ imdevimab SC/IV. Aanvullende doses van 300 mg/300 mg elke 4 weken kunnen nodig zijn totdat profylaxe niet langer nodig is.  

Eigenschappen

Casirivimab (IgG1κ) en imdevimab (IgG1λ) zijn twee recombinante humane monoklonale antilichamen die in de Fc-regio's ongemodificeerd zijn. Casirivimab en imdevimab binden zich aan niet-overlappende epitopen van het spike-eiwit receptor bindend domein (RBD) van SARS-CoV-2. Dit voorkomt binding van het RBD aan de menselijke ACE2-receptor, waardoor wordt voorkomen dat het virus de cellen binnendringt.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Behandeling van COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig binnen 7 dagen na de eerste symptomen van COVID-19. 

    • Alleen bij patiënten zonder eigen antistoffen.
    • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 
Post-exposure profylaxe COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [1]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig zo snel mogelijk na contact met een besmet persoon.

   • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 

Pre-exposure profylaxe COVID-19
 • Intraveneus
  • ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg
   [2]
   • 600 mg/ 600 mg casirivimab / imdevimab éénmalig. Vervolgens zo nodig 300 mg/ 300 mg casirivimab / Imdevimab 1x elke 4 weken totdat profylaxe niet langer nodig is.

     

     

   • Indien intraveneuze toediening niet mogelijk is, kan subcutane toediening overwogen worden. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oplossing voor injectie of infusie 300 mg/300 mg (120 mg/ml / 120 mg/ml). Beschikbaar via RIVM. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

SERA EN IMMUNOGLOBULINEN

IMMUNOGLOBULINEN

Antirhesus (D)-immunoglobuline

RhoPhylac, RheDQuin, Rhesonativ
J06BB01

Hepatitis B immunoglobuline

Hepatect CP; Immuno HBS
J06BB04

Immunoglobuline intraveneus Normaal (IVIg)

Flebogamma, Gammagard, Kiovig, Nanogam, Octagam, Intratect, Gamunex, Privigen
J06BA02

Immunoglobuline, normaal SUBCUTAAN gebruik

Gammaquin, Hizentra, Hyqvia, Cuvitru, Cutaquig
J06BA01

Palivizumab

Synagis
J06BB16
J06BB02
J06BB03

Bijwerkingen algemeen

Bij 1-10% van de patiënten: reacties op de subcutane injectieplaats.

Bij minder dan 1%: duizeligheid, misselijkheid, huiduitslag, koude rillingen, lymfadenopathie (bij subcutane toediening) en infusie-gerelateerde reacties (veelal tijdens of binnen 24 uur na de infusie).

Zelden bij intraveneuze toediening anafylaxie, urticaria en blozen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Overgevoeligheidsreacties(incl anafylaxie) en infusie reacties kunnen optreden. Bij overgevoeligheidsreacties de behandeling staken en ondersteunende behandeling starten. BIj infusiereacties de behandeling onderbreken, vertragen of staken. 

Interacties

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd.

Referenties

 1. Roche Registration GmbH , SmPC Ronapreve (EU/1/21/1601/001) 19-11-2021, www.ema.europa.eu
 2. Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2), 1 dec 2021

Wijzigingen

 • 13 december 2021 12:24: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering