Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Desloratadine

Stofnaam
Desloratadine
Merknaam
Aerius, Neoclarityn
ATC code
R06AX27

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Desloratadine is de belangrijkste actieve metaboliet van loratadine met anti-H1-histaminerge activiteit. Deze activiteit is 2½ –4× zo groot als van loratadine.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis en urticaria:
>12 jaar: 1 dd 5 mg.
6-11 jr: 1 dd 2,5 mg
1–5 jaar: 1 dd 1,25 mg

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet filmomhuld 5 mg
Tablet 2,5 mg, 5 mg orodispergeerbaar
Drank 0.5 mg/ml

Aerius drank bevat propyleenglycol (100 mg/ml). Maximale blootstelling volgens EMA:

 • Kinderen tot 1 maand: 1 mg/kg/dag
 • Kinderen vanaf 1 maand tot 5 jaar: maximaal 50 mg/kg/dag
 • Kinderen vanaf 5 jaar: maximaal 500 mg/kg/dag

Aerius drank bevat benzylalcohol (0,75 mg/ml). Bij kinderen jonger dan 3 jaar niet langer dan 1 week achtereen gebruiken.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 6 maanden tot 1 jaar
   [4] [5]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Let op: sommige dranken bevatten benzylalcohol. Deze dranken niet langer dan 1 week gebruiken. 

  • 1 jaar tot 6 jaar
   [1] [2] [3]
   • 1,25 mg/dag in 1 dosis
    • Bij chronische urticaria bij kinderen vanaf 2 jaar kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.
    • Gebruik bij hoge doseringen bij kinderen met een gewicht < 20 kg tabletten ivm te hoge propyleenglycol belasting bij toepassing van drank.
    • Let op: sommige dranken bevatten benzylalcohol.  Bij kinderen jonger dan 3 jaar deze benzylalcohol houdende drank niet langer dan 1 week gebruiken. 
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1] [2] [3]
   • 2,5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. 

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • 5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen jonger dan twee jaar is vaak (1–10%) gemeld: diarree, koorts en slapeloosheid. Andere bijwerkingen die gemeld zijn bij kinderen zijn: QT-verlenging, aritmie, bradycardie, abnormaal gedrag en agressie. Verhoogde incidentie van nieuw ontstane insulten bij kinderen(SmPC Aerius)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn, droge mond, vermoeidheid.

Zeer zelden (< 0,01%): dyspneu, hartkloppingen, tachycardie, angio-oedeem, pruritus, rash, urticaria, anafylactische reactie, overgevoeligheid, hepatitis, braken, buikpijn, diarree, dyspepsie, nausea ,bloed bilirubine verhoogd, leverenzym verhoogd, hallucinatie, insomnia< myalgie, convulsie, duizeligheid, psychomotorische hyperactiviteit, somnolentie

Verder zijn gemeld: asthenie, fotosensitiviteitsreactie, geelzucht, gewichtstoename, QT verlenging, oogdroogheid, abnormaal gedrag, agressie, zwaarmoedige stemming, gestimuleerde eetlust.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor loratadine

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen jonger dan twee jaar is de diagnose rinitis meestal infectieus van aard. Voorafgaand aan de start van therapie dienen bovenste luchtweginfecties en anatomische afwijkingen te worden uitgesloten als oorzaak van de rhinitis.

Voorzichtigheid is geboden bij patienten met epilepsie in de voorgeschiedenis of waarbij epilepsie in de familie voorkomt, in het bijzonder bij jonge kinderen. Zij zijn gevoeliger voor het opnieuw ontwikkelen van epileptische aanvallen tijdens gebruik van desloratadine. Indien een aanval zich voordoet dient het stoppen van desloratadine overwogen te worden. [SmPC Aerius]
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige nierinsufficiëntie: wees voorzichtig bij ernstige nierinsufficiëntie.

Insulten: wees voorzichtig bij patiënten met medische of familiegeschiedenis van insulten, vooral bij jonge kinderen.

Diagnose: bij kinderen jonger dan twee jaar is de diagnose rinitis meestal infectieus van aard.

Allergietesten: antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Hulpstof: aspartaam in de orodispergeerbare tablet kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (PKU).

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant: het metabolisme wordt geremd door cimetidine, claritromycine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol en voriconazol.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met azitromycine en fluconazol.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 26-10-2023
 2. SP Europe, SPC Aerius (EU/1/00/160/061-069) 02-08-2023, www.ema.europa.eu
 3. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria, www.ndvd.nl , 03-12-2015,
 4. Zuberbier T, et al, , The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update,, Allergy,, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 5. Schering Corporation, Product Label Clarinex (USA)- feb 2008, www.accessdata.fda.gov
 6. Gupta SK, et al, Desloratadine dose selection in children aged 6 months to 2 years: comparison of population pharmacokinetics between children and adults, Br J Clin Pharmacol, 2007, Aug;64(2), 174-84
 7. de Vries, TW. et al, Adverse drug reactions of systemic antihistamines, Arch Dis Child, 2016;, 101, 968–970.
 8. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 26-10-2023

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 15 september 2023 15:16: BIjwerking toegevoegd obv SmPC Aerius
 • 28 september 2022 16:50: De informatie in het doseeradvies met betrekking tot benzylalcohol is aangepast, omdat niet all dranken benzylalcohol bevatten.
 • 28 september 2022 16:50: Update ongewenste hulpstoffen in drank. (nu ook dranken beschikbaar die geen benzylalcohol bevatten)
 • 23 februari 2018 12:44: Toevoeging bijwerking bij kinderen obv melding LAREB
 • 15 januari 2018 11:30: Doseeradvies 6 mnd - 1 jaar toegevoegd op basis van PI USA Clarinex en studie Gupta
 • 01 september 2017 09:23: bij toepassing bij urticaria wordt maximale propyleenglycol belasting bereikt indien drank wordt gebruikt. Waarschuwing opgenomen in doseeradvies
 • 06 april 2016 17:03: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering
 • 23 juni 2015 13:37: Bijwerking toegevoegd

Wijzigingen