Ketotifen oraal

Stofnaam
Ketotifen oraal
Merknaam
Zaditen
ATC code
R06AX17
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Krachtige H1-receptorantagonist met sederende en zeer zwak anticholinerge werking. In vitro is een stabiliserende werking op de mestcellen aangetoond. Werking: bij astma na enkele weken.

Farmacokinetiek bij kinderen

De klaring bij kinderen is groter dan die bij volwassenen.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie van astma bronchiale met allergische oorsprong; voorkomen en behandelen van allergische rhinitis en allergische dermatosen
> 6 jaar: 2 dd 1-2 mg.
3 jaar-6 jaar: 2 dd 0,5-1 mg
6 mnd-3 jaar: 2 dd 0,5 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Stroop (als waterstoffumaraat) 0.2 mg/ml
Tablet (als waterstoffumaraat) 1 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische huidaandoeningen, allergische rinitis en profylaxe van allergisch astma
 • Oraal
  • 6 maanden tot 3 jaar
   [1]
   • 1 mg/dag in 2 doses.
  • 3 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • 1 - 2 mg/dag in 2 doses.
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 2 - 4 mg/dag in 2 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Patiënten die gemakkelijk slaperig worden, dienen te beginnen met ½ tablet à 1 mg ('s avonds), dan tweemaal daags ½ tablet à 1 mg om vervolgens de gebruikelijke dagdosering in ca. 5 dagen te bereiken

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Vaak (1-10%): vnl. bij kinderen symptomen van stimulering van het centrale zenuwstelsel (zoals opgewondenheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en nervositeit).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1-1%): droge mond, misselijkheid. Cystitis. Duizeligheid.

Zelden (0,01-0,1%): gewichtstoename. Slaperigheid/sedatie.

Zeer zelden (< 0,01%): stijging van leverenzymwaarden, hepatitis. Ernstige huidreacties zoals erythema multiforme en Stevens-Johnsonsyndroom. Convulsies.

Verder zijn gemeld: convulsies, hoofdpijn. Braken. Huiduitslag, urticaria.

Slaperigheid/sedatie, droge mond en duizeligheid kunnen aan het begin van de behandeling optreden, maar verdwijnen meestal spontaan bij voortzetting van de behandeling.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Epilepsie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ketotifen coupeert astma-aanvallen niet. Bij het begin van een langdurige behandeling de therapie met tot dan toe gebruikte symptomatische en/of profylactische anti-asthmatica niet abrupt beëindigen; vooral niet in geval van therapie met corticosteroïden; dit met oog op het vóórkomen van bijnierschorsinsufficiëntie. De convulsiedrempel kan verlaagd worden.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties antihistaminica algemeen
Niet beoordeeld
: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., SmPC Zaditen (RVG 09520) 23-09-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 22 mrt 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 april 2016

Wijzigingen

 • 22 april 2016 08:33: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering