Acrivastine

Stofnaam
Acrivastine
Merknaam
Semprex
ATC code
R06AX18
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis:
12 jaar en ouder: 3 dd 8 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 8 mg

Eigenschappen

Selectieve H1-receptorantagonist zonder uitgesproken anticholinerg effect. Dringt nauwelijks door in het centrale zenuwstelsel. Werking: binnen 1 uur, max. na 2 uur en houdt ten minste aan tot 8 uur na inname.

Kinetische gegevens

Geen gegevens bij kinderen

Doseringen

Indicatie: Allergische rhinitis
 • Oraal
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 24 mg/dag in 3 doses.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Aanpassingen als volgt:

GFR 50-80 ml/min/1.73 m2
100 % van normale keerdosis en interval tussen twee doseringen: 8 uur
GFR 30-50 ml/min/1.73 m2
Niet geven
GFR 10-30 ml/min/1.73 m2
Niet geven
GFR < 10 ml/min/1.73 m2
Niet geven

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE03
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer zelden (< 0,01%): hoofdpijn, slaperigheid. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag en anafylactische reactie

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 50 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Doordat in sommige gevallen slaperigheid kan optreden, is voorzichtigheid geboden bij activiteiten die waakzaamheid vereisen. Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.

Interacties

Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

Referenties

 1. ACE Pharmaceuticals BV, SmPC Semprex (RVG 11308) 2 september 2011, www.cbg-meb.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, Interacties , 2014, Geraadpleegd 10 maart 2014
 3. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas 2014 (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), www. fk.cvz.nl, Geraadpleegd 10 maart 2014

Wijzigingen