Clemastine

Stofnaam
Clemastine
Merknaam
Tavegil
ATC code
R06AA04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Langwerkend antihistaminicum (van de 1e generatie) met centraal aangrijpingspunt en een zwak sederende werking: max. binnen 5–7 uur. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen gegevens

Label dosisadvies Kinderformularium

Ernstige systemische allergische reacties:
Oraal:
< 12 jaar:
Off-label
> 12 jaar: On-label
Intraveneus:
< 1 jaar:
Off-label
> 1 jaar:
Doseringen tot 25 mcg/kg/dosis: on-label. Hogere dosering off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie en symptomatische behandeling van allergische aandoeningen en  anafylactische shock (injectievloeistof).
Tabletten:
Kinderen>12 jaar:
2 dd 1 mg
Injectievloeistof:
>1 jaar:
0,025 mg/kg im/dag, verdeeld over 2 doses.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (als waterstoffumaraat) 1 mg/ml  (Tavegil injectievloeistof 1 mg/ml bevat 70 mg/ml ethanol 96% (v/v))
Tablet (als waterstoffumaraat) 1 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Preventie en symptomatische behandeling van allergische aandoeningen en anafylactische shock
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 25 - 50 microg./kg/dosis max 2 dd. Max: 1 mg/dosis.
   • Er zijn geen studies verricht naar gebruik van clemastine per os bij kinderen

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 25 - 50 microg./kg/dosis max 2 dd. Max: 2 mg/dosis.
   • Er zijn geen studies verricht naar gebruik van clemastine IV bij kinderen

Anafylaxie en Quincke oedeem
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 25 - 50 microg./kg/dosis max 2 dd. Max: 2 mg/dosis.
   • Er zijn geen studies verricht naar gebruik van clemastine IM bij kinderen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid, slapeloosheid. Soms (0,1-1%): duizeligheid. Zelden (0,01-0,1%): prikkelbaarheid (voornamelijk bij kinderen), paradoxale stimulatie van het centrale zenuwstelsel (vooral bij kinderen), droge mond, gastralgie, misselijkheid, diarree en obstipatie. Huiduitslag. Overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met dyspneu en/of shock. Zeer zelden (< 0,01%): palpitaties, transpiratie, hartkloppingen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Jonge kinderen zijn in het algemeen veel gevoeliger voor de toxische effecten van antihistaminica dan volwassenen. Bij klassieke antihistaminica kunnen ook in therapeutische doseringen reversibele dyskinesie en paradoxale excitatie (rusteloosheid, slapeloosheid, tremoren, euforie, nervositeit en verhoogde neiging tot convulsies) optreden. Ataxie, onrust, hallucinaties, stijging van de lichaamstemperatuur, krampen gevolgd door coma, mogelijk leidend tot de dood zijn de (parasympathische) verschijnselen van een intoxicatie. Gebruik van sederende antihistaminica bij kinderen jonger dan 2 jaar is gecontra-indiceerd, aangezien gebruik van promethazine en deptropine in verband is gebracht met het optreden van wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)). Verder is voorzichtigheid geboden met de toediening ervan bij kinderen met slaapapneu in de anamnese, bij het voorkomen van SIDS in de familie, bij kinderen die minder gemakkelijk wakker worden en bij zieke of gedehydreerde kinderen. Hoewel goed opgezette en gecontroleerde studies bij kinderen ontbreken, is het waarschijnlijk dat ‘niet’-sederende antihistaminica geen centrale bijwerkingen geven aangezien zij niet of nauwelijks de bloed-liquorbarrière passeren.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, pylorusstenose, stenoserend ulcus pepticum, epilepsie (focale cerebrale corticale laesies), cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie.
Dit middel kan een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.
Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten.
Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Brand PLP et al, Werkboek Kinderallergologie, VU Uitgeverij, 2006, 1e druk
 3. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 4. American Academy of Pediatrics, Advanced Pediatric Life Support, Jones and Bartlett Publis, 2007, Revised 4th edition
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19-6-2022
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 19-6-2022

Wijzigingen

 • 30 augustus 2022 15:06: Info toegevoegd over ethanol in tavegil injectievloeistof
 • 06 december 2018 11:26: Indicatie gewijzigd conform SmPC
 • 06 juli 2017 11:17: Max IV en IM dosis aangepast naar 2 mg/dosis
 • 19 december 2016 12:13: volwassen dosis als maximale dosis toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering