Loratadine

Stofnaam
Loratadine
Merknaam
Claritine, Allefre
ATC code
R06AX13
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

H1-receptorantagonist zonder uitgesproken sederende of anticholinerge werking bij een dosering van 10 mg/dag

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatischge behandeling van allergische rhinitis en chronische idiopathische urticaria:
> 12 jaar: 1 dd 10 mg
2-12 jaar:
> 30 kg:
1 dd 10 mg
< 30 kg: 1 dd 5 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg
Smelttablet 10 mg
Stroop 1 mg/ml; de stroop bevat 50 mg/ml propyleenglycol
Tablet filmomhuld 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis en chronische urticaria
 • Oraal
  • 15 tot 30 kg
   [2] [3] [4]
   • 5 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering. LET OP bij toepassing van drank in hoge doseringen bij indicatie urticaria. De drank bevat propyleenglycol. 

  • ≥ 30 kg
   [2] [3] [4]
   • 10 mg/dag in 1 dosis
   • Bij chronische urticaria kan bij onvoldoende effect worden overwogen om de dosering op te hogen tot maximaal 4 x de dagdosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Meest frequente bijwerkingen bij kinderen 2-12 jaar:: hoofdpijn (2,7 %), zenuwachtigheid (2,3 %) en vermoeidheid (1 %).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): slaperigheid. Bij kinderen: hoofdpijn, zenuwachtigheid, vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn, slapeloosheid. Toegenomen eetlust.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (inclusief angio-oedeem en anafylaxie). Tachycardie, palpitaties. Duizeligheid, convulsies. Vermoeidheid. Droge mond, misselijkheid, gastritis. Huiduitslag, alopecia. Abnormale leverfuncties.

Verder is gemeld: gewichtstoename.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Wees voorzichtig bij kinderen met ernstige leverfunctiestoornissen: Dosisaanpassing:
≤ 30 kg: 5 mg/dosis om de dag
> 30 kg: 10 mg/dosis om de dag [SmPC Claritine]

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees terughoudend bij ernstige leveraandoeningen; indien toch toegepast de dosering verlagen.

Bij patiënten met fenylketonurie de hoeveelheid overeenkomende fenylalanine in de orodispergeerbare tabletten doorberekenen in het voedingsvoorschrift.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; bij een allergietest moet het gebruik van loratadine ten minste 48 uur vóór de test worden gestaakt.

De hulpstof propyleenglycol kan bij langdurig systemisch gebruik en/of hoge doses ernstige bijwerkingen hebben, vooral bij een verlaagd metabolisme ervan.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant: het metabolisme wordt geremd door cimetidine, claritromycine, erytromycine, itraconazol, ketoconazol en voriconazol.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met azitromycine en fluconazol.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Bayer B.V., SPC Claritine (RVG 13492)13-08-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Richtlijn Chronische spontane urticaria., www.ndvd.nl, 03-12-2015
 4. Zuberbier T, et al, , The EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update., Allergy, 2014 , Jul;69(7), 868-87
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 mei 2020
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 31 okt 2014

Wijzigingen

 • 05 maart 2021 11:06: Bijwerkingen bij kinderen toegevoegd
 • 17 juni 2020 09:27: Waarschwuing tav toepassing bij kinderen met ernsstige leverfunctiestoornissen toegevoegd
 • 04 december 2017 11:29: Correctie gehalte propyleenglycol in stroop 1 mg/ml
 • 04 april 2016 14:27: Nav richtlijn Chronische Spontane Urticaria en aanvullende mail samenstellers richtlijn is de mogelijkheid toegevoegd om dosering op te hogen tot 4 x de dagdosering

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering