Rocuronium

Stofnaam
Rocuronium
Merknaam
Esmeron
ATC code
M03AC09
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Verslapping van skeletspieren bij chirurgische ingrepen: startdosering > en < 0,6 mg/kg: off-label, overige dosisadviezen zijn on-label
Intubatie: > 0,6 mg/kg: off-label
Verslapping van skeletspieren bij beademing: off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Anesthesie:
0-18 jaar: intubatie: 0,6 mg/kg, onderhoud 0,15 mg/kg/dosis, bij langdurige anesthesie verlagen tot 0,075-0,1 mg/kg. Continue infuus: 0,3-0,6 mg/kg/uur Voor kinderen kan een hogere infusie snelheid nodig zijn.
 

Eigenschappen

Effect binnen 1 minuut. Werkingsduur afhankelijk van dosis: 30-50 minuten.

Farmacokinetiek

De gemiddelde tijd voordat de werking intreedt bij een intubatiedosis van 0,6 mg/kg is iets korter bij zuigelingen, peuters en kinderen (respectievelijk 0,4, 0,6 en 0,8 min) dan bij neonaten en adolescenten tot 18 jaar (1 min) en volwassenen. De werkingsduur en de tijd tot herstel zijn gewoonlijk korter bij kinderen dan bij zuigelingen en volwassenen (SmPC).

De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden:

  Cl (l/kg/uur) Vd (l/kg) t½ (uur)
0-27 dg 0,31 0,42 1,1
1-2 mnd 0,3 0,31 0,9
3-23 mnd 0,33 0,23 0,8
2-11 jr 0,35 0,18 0,7
12-17 jr 0,29 0,18 0,8

Doseringen

Spierverslapping bij beademing op de intensive care
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [7]
   • Startdosering: 0,6 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,3 - 2,2 mg/kg/uur, continu infuus.
    • Meestal (bij 90%) volstaat een dosering tussen 0,3-1,0 mg/kg/uur.
    • Bij elke ophoging van de dosis een oplaaddosis van 0,6 mg/kg geven.
    • Om overdosering te voorkomen verdient het aanbeveling om het onderhoud te titreren op basis van Train of Four (TOF) test. Hierbij wordt 1 twitch nagestreefd. Daarnaast is het regelmatig stoppen van de toediening (bijvoorbeeld 1/dag) zinvol om het positieve effect van verslapping te controleren en om de mate van sedatie in te kunnen inschatten
Spierverslapping tijdens chirurgie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2] [9]
   • Startdosering: 0,3 - 1,2 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 0,15 mg/kg/dosis, zo nodig. . Bij langdurige inhalatie-anesthesie dosis verlagen tot 0,075-0,1 mg/kg. Onderhoud titreren op basis van de Train of Four (TOF) test.  .
   • Alternatieve onderhoudsdosis: bij intraveneuze anesthesie 0,3-0,6 mg/kg/uur continu infuus; bij inhalatie anesthesie 0,3-0,4 mg/kg/uur continu infuus.

    Voor kinderen 2-11 jaar kan een hogere infusiesnelheid nodig zijn.

Intubatie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2] [4] [6] [8] [9]
   • 0,6 mg/kg/dosis, éénmalig.
    • Bij rapid sequence intubatie: 0,9-1,2 mg/kg eenmalig.
    • Bij neonaten en zuigelingen zal de werkingsduur van de enkele intubatiedosis langer zijn dan bij oudere kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (bromide) 10 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

CHOLINEDERIVATEN

Suxamethonium

Curalest
M03AB01
OVERIGE KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN

Atracurium

Tracrium
M03AC04

Cisatracurium

Nimbex
M03AC11

Mivacurium

Mivacron
M03AC10

Pancuronium

Pavulon
M03AC01
OVERIGE PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

Botulinetoxine A

Botox, Dysport, Xeomin
M03AX01

Bijwerkingen bij kinderen

Tachycardie

Bijwerkingen algemeen

Bij 'intensive care'-patiënten is verlengde paralyse en/of spierzwakte gemeld na langdurig gebruik.

Tijdens spoedinductie is pijn bij injectie gemeld, vooral bij gebruik van propofol als inductiemiddel.

De meest voorkomende bijwerking van de niet-depolariserende spierrelaxantia is een verlenging van de werking tot een periode die langer is dan nodig. Dit kan variëren van zwakte tot diepe en verlengde neuromusculaire blokkade van de dwarsgestreepte spieren resulterend in ademhalingsstoornissen of apneu.

Andere bijwerkingen worden veroorzaakt door het vrijmaken van histamine of door muscarinereceptorblokkade (vagolytisch effect). De niet-depolariserende spierrelaxantia hebben geen vagolytische werking (behalve pancuronium) en maken weinig tot geen histamine vrij.

Bijwerkingen ten gevolge van het vrijmaken van histamine zijn urticaria, jeuk, vasodilatatie met hypotensie, bronchospasmen en overgevoeligheidsreacties (soms anafylaxie). Suxamethonium veroorzaakt dit het meest, gevolgd door atracurium (dosisafhankelijk). Ook bij de andere niet-depolariserende spierrelaxantia kunnen deze bijwerkingen (zelden) voorkomen.

Door blokkade van muscarinereceptoren in het hart en van sympatische ganglia en noradrenerge vezels kunnen tachycardie en verhoogde bloeddruk (soms hypertensie) optreden, met name bij pancuronium.

Maligne hyperthermie kan voorkomen bij suxamethonium en vermoedelijk ook bij mivacurium bij patiënten die homozygoot zijn voor het atypische pseudocholinesterase gen

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid. Er bestaat bovendien kruisovergevoeligheid tussen verschillende perifeer werkende spierrelaxantia.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het effect van rocuronium kan met sugammadex worden geantagoneerd.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij nierfunctiestoornis, lever- of galwegaandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen of oedeem wordt een verlengde werkingsduur verwacht en wordt in sommige gevallen aanpassing van de dosering aanbevolen.

Overgevoeligheid. Er bestaat bovendien kruisovergevoeligheid tussen verschillende perifeer werkende spierrelaxantia.

Voorzichtigheid is geboden bij myasthenia gravis, het syndroom van Lambert-Eaton, neuromusculaire aandoeningen, na poliomyelitis, bij ademhalingsstoornissen (zoals slaapapneu), bij ernstige obesitas en bij brandwonden.

 

Interacties

Interacties Niet-depolariserende stoffen algemeen

Niet beoordeeld:

Afname effect: de neuromusculaire blokkade kan worden geantagoneerd door cholinesteraseremmers als neostigmine; een dergelijke werking wordt ook verwacht van centraal werkende cholinesteraseremmers als rivastigmine. De blokkade kan ook worden verminderd door carbamazepine, fenytoïne en calciumzouten (intraveneus).

Toename effect: aminoglycosiden, colistine en polymyxine B hebben zelf een neuromusculair blokkerende werking en kunnen de neuromusculaire blokkade versterken. Ook kunnen inhalatie-anaesthetica (desfluraan en isofluraan het meest), esketamine, kinine, kinidine, chloroquine, corticosteroïden (hoge doseringen), magnesiumzouten (parenteraal) en voorafgaande toediening van suxamethonium de neuromusculaire blokkade versterken.

Als suxamethonium na een niet-depolariserende stof wordt toegediend, kan zowel versterking als verzwakking van de neuromusculaire blokkade optreden.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. NV Organon, SPC Esmeron (RVG 16946) 07-08-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Informatorium Medicamentorum., (EIgenschappen, Bijwerkingen, Contra-indicaties, Waarschuwingen en voorzorgen, Interacties), Geraadpleegd 12 okt 2015
 4. Cheng CA et al, Comparison of rocuronium and suxamethonium for rapid tracheal intubation in children, Paediatr Anaesth, 2002, Feb;12(2), 140-5
 5. Lemson J et al., The effect of neuromuscular blockade on oxygen consumption in sedated and mechanically ventilated pediatric patients after cardiac surgery., Intensive Care Med. , 2008, Dec;34(12), 2268-72
 6. Mazurek AJ et al, Rocuronium versus succinylcholine: are they equally effective during rapid-sequence induction of anesthesia?, Anesth Analg. , 1998, Dec;87(6), 1259-62
 7. Tobias JD et al, Continuous infusion of rocuronium in a paediatric intensive care unit., Can J Anaesth., 1996, Apr;43(4), 353-7
 8. Woolf RL et al, Dose-response of rocuronium bromide in children anesthetized with propofol: a comparison with succinylcholine., Anesthesiology., 1997, Dec;87(6), 1368-72
 9. Merck, Esmeron 10 mg/ml Inj.lsg. (1-21548), 11/2017

Wijzigingen

 • 12 oktober 2015 13:44: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van rocuronium, bij kinderen is beoordeeld. Dit heeft geleid tot een wijziging van het doseeradvies

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering