Melatonine

Stofnaam
Melatonine
Merknaam
Circadin
ATC code
N05CH01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet met gereguleerde afgifte 2 mg
Tablet 1 mg (doorgeleverde bereiding, Fagron)

Eigenschappen

Endogeen hormoon geproduceerd door de pijnappelklier en qua structuur verwant aan serotonine. Van de werking op de melatoninereceptoren MT1, MT2 en MT3 wordt aangenomen dat het bijdraagt aan de slaapinducerende eigenschappen ervan, omdat deze receptoren (voornamelijk MT1 en MT2) een rol spelen bij de regulering van het dag-/nachtritme en de slaap. Fysiologisch neemt de melatoninesecretie toe na het invallen van de duisternis, met een piek tussen 2 en 4 uur ’s nachts en dit neemt gedurende de tweede helft van de nacht weer af.

Kinetische gegevens

Geen gegevens beschikbaar.

Doseringen

Indicatie: Slaapstoornissen
 • Oraal
  • < 40 kg
   [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect verhogen tot 3 mg/dag in 1 dosis De maximaal geteste dosis bij kinderen is 20 mg.
   • Het gebruik van melatonine is adequaat onderzocht bij kinderen met ADHD, verstandelijke handicaps en visuele handicaps. Melatonine is eventueel te gebruiken voor andere indicaties. Deze indicaties zijn niet onderzocht.

  • ≥ 40 kg
   [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
   • Startdosering: 1 - 2 mg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect verhogen tot 6 mg/dag in 1 dosis De maximaal geteste dosis bij kinderen is 20 mg.
   • Het gebruik van melatonine is adequaat onderzocht bij kinderen met ADHD, verstandelijke handicaps en visuele handicaps. Melatonine is eventueel te gebruiken voor andere indicaties. Deze indicaties zijn niet onderzocht.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij volwassenen

Soms (0,1-1%): irritatie, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, nachtmerries, angst, migraine, hoofdpijn, lethargie, psychomotorische hyperactiviteit, duizeligheid, overmatige slaperigheid, hypertensie, buikpijn, dyspepsie, mondulcera, droge mond, hyperbilirubinemie, dermatitis, nachtzweten, droge huid, jeuk, huiduitslag, pijn in de ledematen, menopauzale symptomen, asthenie, pijn op de borst, glucosurie, proteïnurie, gewichtstoename. Zelden (0,01-0,1%): herpes zoster, leukopenie, trombocytopenie, angina pectoris, hartkloppingen, hypertriglyceridemie, hypocalciëmie, hyponatriëmie, agressie, agitatie, huilen, desoriëntatie, verhoogd libido, depressie, syncope, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, rustelozebenensyndroom, paresthesie, visusstoornissen, verhoogde traanvochtproductie, opvliegers, draaierigheid, gastro-oesofageale refluxziekte, maag(-darm)stoornis, hypersecretie speekselklieren, slechte adem, stijging van leverenzymwaarden, psoriasis, nagelstoornis, gewrichtsontsteking, spierkrampen, nekpijn, priapisme, prostaatontsteking, pijn, dorst, polyurie, hematurie, nycturie, afwijkende elektrolytwaarden in bloed, afwijkende laboratoriumtesten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Convulsies zijn gemeld bij kinderen met epilepsie met ernstige neurologische stoornissen. Er zijn geen gegevens over de lange termijn effecten bij kinderen.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Het gebruik heeft een matige invloed op het reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden. Voorzichtigheid is geboden bij nierinsufficiëntie. Niet gebruiken bij leverfunctiestoornis vanwege verhoogde endogene melatoninewaarden overdag.

Interacties

Melatonine is substraat voor CYP1A2

Niet relevant: de plasmaconcentratie kan stijgen door cimetidine en fluvoxamine.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carbamazepine.

Niet beoordeeld: in combinatie met warfarine zijn zowel een verlengde protrombinetijd met bloedingen, als een verkorte protrombinetijd gemeld.

Het kan de sedatieve effecten van benzodiazepineagonisten versterken.

Alcohol vermindert de effectiviteit.

Roken versnelt het metabolisme van melatonine.

De plasmaconcentratie van melatonine kan stijgen door ciprofloxacine of oestrogenen.

De plasmaconcentratie van melatonine kan dalen door rifampicine.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 november 2014
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 november 2014
 3. Van der Heijden KB, et al, Effect of melatonin on sleep, behavior, and cognition in ADHD and chronic sleep-onset insomnia, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007, Feb;46(2), 233-41
 4. Tjon Pian Gi CV, et al, Melatonin for treatment of sleeping disorders in children with attention deficit/hyperactivity disorder: a preliminary open label study, Eur J Pediatr, 2003, Jul;162(7-8), 554-5
 5. Weiss MD, et al, Sleep hygiene and melatonin treatment for children and adolescents with ADHD and initial insomnia, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2006, May;45(5), 512-9
 6. Wasdell MB, et al, A randomized, placebo-controlled trial of controlled release melatonin treatment of delayed sleep phase syndrome and impaired sleep maintenance in children with neurodevelopmental disabilities, J Pineal Res, 2008, Jan;44(1), 57-64
 7. Garstang J, et al, Randomized controlled trial of melatonin for children with autistic spectrum disorders and sleep problems, Child Care Health Dev, 2006, Sep;32(5), 585-9
 8. Hancock E, et al, Effect of melatonin dosage on sleep disorder in tuberous sclerosis complex, J Child Neurol, 2005, Jan;20(1), 78-80
 9. Braam W, et al, Melatonin decreases daytime challenging behaviour in persons with intellectual disability and chronic insomnia, J Intellect Disabil Res., 2010, Jan 1;54(1), 52-9
 10. Coppola G, et al, Melatonin in wake-sleep disorders in children, adolescents and young adults with mental retardation with or without epilepsy: a double-blind, cross-over, placebo-controlled trial., Brain Dev. , 2004, Sep;26(6):, 373-6
 11. Dodge NN, et al, Melatonin for treatment of sleep disorders in children with developmental disabilities, J Child Neurol., 2001, Aug;16(8), 581-4

Wijzigingen