Oxazepam

Stofnaam
Oxazepam
Merknaam
Seresta
ATC code
N05BA04
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Benzodiazepine, toegepast als anxiolyticum.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen wetenschappelijke studies verricht naar de farmacokinetiek van oxazepam bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Angst en spanning:
<6 jaar: 10-30 mg/dag te verdelen over meerdere toedieningen;
6-12 jaar; 10-40 mg/dag te verdelen over meerdere toedieningen;
>12 jaar: 10 mg 3-4 dd
Slaapstoornissen:
>12 jaar: 15-50 mg 1 uur voor het slapen gaan.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet  2,5 mg, 10 mg, 50 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pathologische angst en spanning
 • Oraal
  • < 6 jaar
   [1]
   • 10 - 30 mg/dag in 3 - 4 doses.
   • Er zijn geen onderzoeken gedaan bij kinderen. De fabrikant gaat ervan uit dat de dosering voor kinderen is geextrapoleerd vanuit de volwassen dosering.

  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 10 - 40 mg/dag in 3 - 4 doses.
   • Er zijn geen onderzoeken gedaan bij kinderen. De fabrikant gaat ervan uit dat de dosering voor kinderen is geextrapoleerd vanuit de volwassen dosering.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 30 - 40 mg/dag in 3 - 4 doses. Max: 80 mg/dag.
   • Er zijn geen onderzoeken gedaan bij kinderen. De fabrikant gaat ervan uit dat de dosering voor kinderen is geextrapoleerd vanuit de volwassen dosering.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Sedatie, concentratie-/geheugen problemen, tolerantie/afhankelijkheid (bij langer durend gebruik). Met name bij hoge dosering, bij kinderen: paradoxale reacties zoals acute opwinding en verandering van de psychische toestand. Zeldzaam: disinhibitie (paradoxale reactie).

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10% ): vooral aan het begin van de behandeling slaperigheid overdag, verminderde alertheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, ataxie, dubbelzien, afvlakking van het gevoel en spierzwakte. Soms (0,1-1%): toegenomen eetlust, gewichtstoename, obstipatie, diarree, misselijkheid, braken, slikstoornissen, verminderd libido. Zelden (0,01-0,1%): anterograde amnesie, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse.

Manifest worden van een onopgemerkte depressie.  Psychische afhankelijkheid kan optreden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Myasthenia gravis. Overgevoeligheid voor benzodiazepinen. Ernstige respiratoire insufficiëntie. Slaap-apneusyndroom. Ernstige leverinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij toepassing in de Kind-en jeugdpsychiatrie: De indicaties voor het voorschrijven van benzodiazepines zijn zeer beperkt. In de praktijk worden de middelen eventueel kort gebruikt bij acute angsten en plotselinge extreme slapeloosheid.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Indien minder dan 7–8 uur beschikbaar is om te slapen, is de kans op anterograde amnesie gedurende enige tijd veel groter. Het risico van afhankelijkheid neemt toe bij hogere doseringen, een langere gebruiksduur en bij alcohol- en/of drugmisbruik in de anamnese. In verband met de risico's van afhankelijkheid, tolerantie en centrale bijwerkingen dient het gebruik als anxiolyticum te worden beperkt tot ten hoogste enkele maanden, als slaapmiddel tot 1–2 weken, maximaal 2 maanden. Om mogelijke onthoudings- en/of rebound-verschijnselen te voorkomen dient men bij staken van de behandeling en bij overschakeling van een lang op een kortwerkend benzodiazepine het oorspronkelijke middel uit te sluipen. Na uitsluipen 10–14 dagen wachten voordat men beoordeelt of hervatting van de behandeling nodig is. Benzodiazepinen bij voorkeur niet toepassen bij kinderen. Terughoudendheid is geboden bij alcohol- en/of drugmisbruik in de anamnese.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

ANXIOLYTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N05BA12

Clobazam

Frisium
N05BA09

Diazepam

Stesolid rectiole
N05BA01

Lorazepam

Temesta
N05BA06
DIFENYLMETHAANDERIVATEN
N05BB01
AZASPIRODECAANDIONDERIVATEN
N05BE01

Referenties

 1. Centrafarm BV, SPC Oxazepam (RVG 055928), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 01 april 2011
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas 2011 (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering