Natriumlaurylsulfoacetaat + sorbitol

Stofnaam
Natriumlaurylsulfoacetaat + sorbitol
Merknaam
Microlax
ATC code
A06AG11

Natriumlaurylsulfoacetaat + sorbitol

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Bewerkstelligt, zonder extra toevoer van water, de herverdeling van het ook nog aan harde feces gebonden water. Heeft een directe zacht makende inwerking op de feces. Er treedt geen verstoring van het waterelektrolytenevenwicht op.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen: de inhoud van 1 klysma kan worden toegediend. Canule voor de helft inbrengen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml klysma: Natriumlaurylsulfoacetaat 9 mg, Sorbitol 625 mg 5 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Obstipatie
  • Rectaal

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): slijmvlies hyperemie. Zelden (0,01-0,1%): lokale irritatie. Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische shock. Verder zijn gemeld: urticaria en andere overgevoeligheidsreacties, buikpijn, anorectaal ongemak.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Plotseling optredende buikpijn (blindedarmontsteking (appendicitis), ileus). Proctitis. Anale fissuren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen de canule slechts voor de helft in het rectum brengen om beschadiging of perforatie van het darmslijmvlies te voorkomen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet chronisch gebruiken.

Interacties

Geen

MIDDELEN BIJ OBSTIPATIE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcopearls, Dulcodrops
A06AB08
A06AB58

Senna

X-praep
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE LAXANTIA

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG
A06AG10
A06AG01

Referenties

  1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2008
  2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 09 nov 2014
  3. CBO, Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, www.cbo.nl, 2010
  4. Diemel JM et al, NHG standaard Obstipatie, Huisarts Wet , 2010, 53(9), 484-98
  5. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 09 nov 2014
  6. Johnson & Johnson, SmPC Microlax Mikroklistier (11946), 11/2013

Wijzigingen

  • 15 december 2016 22:01: De dosering voor microlax bij kinderen van 1-3 jaar is aangepast op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering