Aztreonam inhalatie

Stofnaam
Aztreonam inhalatie
Merknaam
Cayston
ATC code
J01DF01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

> 6 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Suppressieve behandeling van longinfecties veroorzaakt door Pseudomonas Aeruginosa bij kinderen met CF:
> 6 jaar: inhalatie
: 3 dd 75 mg gedurende 28 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor vernevelvloeistof: 75 mg met oplosmiddel 1 ml

Eigenschappen

Een β–lactam antibioticum (een monobactam) met bactericide activiteit tegen Gram-negatieve aerobe pathogenen, waaronder P. aeruginosa. Bindt zich aan penicilline bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood.

Kinetische gegevens

Uit fase 2 en 3 onderzoek bij kinderen van 6-17 jaar die driemaal daags 75 mg Cayston kregen bleken minimale verschillen in gemiddelde plasmaconcentraties van aztreonam tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Uit de gepoolde gegevens voor sputumconcentraties van de Fase 2-3 onderzoeken bleek enige aanwijzing voor lagere gemiddelde sputumconcentraties bij patiënten in de leeftijd van 13 tot 17 jaar na één dosis van 75 mg Cayston driemaal daags. Alle gemiddelde waarden voor sputumconcentratie gingen echter gepaard met relatief grote standaarddeviaties

Doseringen

Suppressieve behandeling van chronische longinfecties veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa bij CF
 • Inhalatie
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 225 mg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur: intermitterend 28 dagen op, 28 dagen af
   • Voorafgaand aan inhalatie een brochodilatator gebruiken
    Interval tussen 2 doses tenminste 4 uur

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE BETALACTAM-ANTIBIOTICA

CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE

Cefalexine

Keforal
J01DB01

Cefalotine

Keflin
J01DB03

Cefazoline

Kefzol
J01DB04
CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE

Cefaclor

Ceclor
J01DC04
J01DC02
CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DD01

Ceftazidim

Fortum
J01DD02

Ceftibuten

Cedax
J01DD14

Ceftriaxon

Rocephin
J01DD04
CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DH51

Meropenem

Meronem
J01DH02

Bijwerkingen bij kinderen

Koorts komt vaker voor bij kinderen van 6–12 jaar

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): hoesten, piepend ademhalen, dyspneu, faryngolaryngeale pijn, neusverstopping. Koorts . Vaak (1-10%): bronchospasme, hemoptoë, verminderde longfunctiewaarden (echter geen aanhoudende daling van FEV1). Klachten op de borst. Rinorroe. Huiduitslag. Artralgie. Soms (0,1–1%): gezwollen gewrichten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Alhoewel aztreonam slechts zwak immunogeen is, moeten patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor β–lactam antibiotica nauwkeurig worden gevolgd. Het optreden van huiduitslag of bronchospasme kan een aanwijzing zijn voor een allergische reactie. Bronchospasme is vaak ook een complicatie van aerosolbehandelingen; vóór toediening van aztreonam eerst behandelen met een bronchodilatator. Toediening van de verneveloplossing kan door opwekking van het hoestreflex hemoptoë verergeren; bij actieve hemoptoë daarom alleen op strikte indicatie toepassen. Tijdens de behandeling met aztreonam kan afname van de gevoeligheid van P. aeruginosa optreden. Na meerdere kuren kan na verloop van tijd een verhoogde prevalentie van Staphylococcus aureus (zowel MRSA als MSSA), Aspergillus–en Candida–species optreden. De werkzaamheid en veiligheid is niet vastgesteld bij een voorspelde FEV1–waarde van > 75%, een verminderde nierfunctie, een verminderde leverfunctie en een leeftijd van < 6 jaar of ≥ 65 jaar.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Gilead Sciences International Limited, SPC Cayston (EU/1/09/543/001-2) , http://www.ema.europa.eu, Geraadplaagd 27 okt 2016
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering