Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Mebendazol

Stofnaam
Mebendazol
Merknaam
ATC code
P02CA01

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anthelminthicum met vermicide, larvicide en ovicide werking. Mebendazol interfereert met de cellulaire tubulinevorming in de darm van wormen door specifiek te binden aan tubuline, wat leidt tot degeneratieve veranderingen in de darm. Hierdoor worden de glucose-opname en de spijsverteringsfuncties van de worm zodanig verstoord dat een autolytisch proces in gang wordt gezet.

Mebendazol is werkzaam tegen nematodeninfestaties in het darmkanaal zoals die met Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale en Necator americanus. Soms kan het tot drie dagen na inname duren alvorens de werkzaamheid intreedt. In gevallen (vnl. zware infecties met mijnwormen of Trichuris trichuria) waarin geen volledige genezing verkregen wordt, vindt een reductie van de ei-uitscheiding met ten minste 90% plaats.

Farmacokinetiek bij kinderen

De absorbtie is gering op nuchtere maag.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Dosering: (Kinderen)
Bij Enterobiasis (oxyuriasis
) 1 tablet en na 14 dagen weer 1 tablet (zn iedere 14 dagen herhalen),
overige rondwormen: 1 tablet 's morgen en 's avonds gedurende 3 opeenvolgende dagen. Indien na 3 weken geen volledige genezing-->behandeling herhalen).

Er is relatief weinig ervaring met het gebruik bij kinderen<2 jaar. Wanneer het gebruik bij kinderen<2 jaar overwogen wordt op medische indicatie kunnen de bovenstaande doseringen voor 'kinderen' aangehouden worden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 100. Bevat lactose

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Enterobiasis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 100 mg/dosis op dag 0 en dag 14. Zo nodig kuur herhalen. .
   • Kinderen jonger dan 2 jaar alleen behandelen  indien de infectie niet overgaat met uitsluitend hygienische maatregelen.

Ascariasis, trichuriasis, toxocariasis en mijnworminfecties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 200 mg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    3 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer zelden: bij zuigelingen: koorts, convulsies en erythema multiforme.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Buikpijn en diarree treden vaker op bij een hoge 'worm load'.

Vaak (1-10%): buikpijn.

Soms (0,1-1%): buikongemak, flatulentie, diarree.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties (incl. anafylactische en anafylactoïde reacties). Convulsies, duizeligheid. Hepatitis. Huiduitslag, exantheem, urticaria, angio-oedeem, alopecia, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN). Neutropenie. Abnormale leverfunctiewaarden (reversibel).

Verder zijn gemeld: misselijkheid, braken, dyspneu, koorts, malaise, hoofdpijn, exfoliatieve dermatitis, 'fixed drug eruption'. Bij langdurig gebruik of gebruik van hoger dan de aanbevolen doses: agranulocytose, glomerulonefritis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Er is weinig ervaring met het gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Enterobiasis: Wanneer in een gezin meer dan één persoon besmet is en/of wanneer de besmetting frequent terugkomt, overweeg dan alle gezinsleden te behandelen. In de praktijk treft de besmetting voornamelijk de kinderen binnen een gezin.

Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, kan deze tegelijkertijd symptomatisch worden behandeld.

Indien een infectie met aarsmaden (enterobiasis) na een tweede behandeling nog niet is verdwenen, dient de patiënt de arts of apotheker te raadplegen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant:
Lopinavir en ritonavir kunnen het metabolisme van mebendazol versnellen.

Bij combinatie met metronidazol is een verhoogde incidentie van SJS en TEN gemeld.

Niet relevant:
De plasmaconcentratie stijgt door cimetidine.

Niet beoordeeld:
De plasmaconcentratie daalt door fenytoïne, carbamazepine en waarschijnlijk ook andere enzyminducerende middelen. Deze interacties zijn alleen bij hoge doses bij extra-intestinale infecties mogelijk van belang.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Albendazol

Eskazole
P02CA03
IMIDAZOTHIAZOOLDERIVATEN

Levamisol

Elmisol
P02CE01
AVERMECTINES

Ivermectine (oraal)

Stromectol
P02CF01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 22-4-2022
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 22-4-2022
 4. Johnson&Johnson Consumer BV, SPC Vermox (RVG 06513) 08-02-2016, www.cbg-meb.nl
 5. Mediq Farma BV, SmPC Mebendazol (RVG 111026) 10-10-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. KNMP, Zelfzorgstandaard Wormen, https://www.thuisarts.nl/wormen, 2017, augustus
 7. TEVA, SmPC Mebendazol (RVG 108851) 17-12-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 16 juli 2020 16:06: Indicatie taenia solium (varkenslintworm) toegevoegd obv SmPC
 • 06 juli 2018 10:01: Notitie ten aanzien van behandeling van kinderen < 2 jaar toegevoegd.
 • 06 juli 2018 10:01: Bijwerking bij babies toegevoegd

Wijzigingen