Tocofersolan (Vitamine E-TPGS)

Stofnaam
Tocofersolan (Vitamine E-TPGS)
Merknaam
Vedrop
ATC code
A11HA08

Tocofersolan (Vitamine E-TPGS)

Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Chronische cholestase: on-label
Suppletie bij CF: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Tocofersolan is geregistreerd voor a terme neonaten tot 18 jaar met chronische cholestase, dosering 17 mg/kg/dag.

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder “uitzonderlijke omstandigheden”.
Dit betekent dat vanwege de zeldzaamheid van deze ziekte het onmogelijk was om volledige informatie over dit geneesmiddel te krijgen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (overeenkomend met d-alfa-tocoferol) 50 mg/ml
Tocoferol d-alfa waterig 100IU/ml waarbij 1dr=5IU=3,35mg

Eigenschappen

Tocofersolan is een pro-drug die wordt omgezet in de actieve metaboliet d-α-tocoferol. α-Tocoferol (vitamine E) is een antioxidant. Het gaat de peroxidatie van meervoudig onverzadigde vetzuren tegen en is o.a. van belang voor de stabiliteit en de integriteit van de celmembranen. Deficiëntieverschijnselen komen vooral bij kinderen voor en zijn neurologisch van aard.

Kinetische gegevens

Resorptie: Als α-tocoferol, wisselend. Opslag in vetweefsel. Metabolisering: Tocofersolan wordt in de darm gehydrolyseerd. α-Tocoferol wordt in de lever geglucuronideerd. Eliminatie: vnl. via de gal (75%), met de feces.

Doseringen

Indicatie: Chronische cholestase
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [1]
   • 17 mg/kg/dag in 1 dosis
   • De dosis moet worden aangepast naargelang de vitamine E plasmaspiegel.
    17 mg/kg/dag komt overeen met 0.34 ml/kg/dag.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 17 mg/kg/dag in 1 dosis
   • De dosis moet worden aangepast naargelang de vitamine E plasmaspiegel.
    17 mg/kg/dag komt overeen met 0.34 ml/kg/dag.

Indicatie: Suppletie bij cystische fibrose
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • Bij persiterende deficientie 20 - 30 mg/kg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij volwassenen

Vaak (1-10%): diarree. Soms (0,1-1%): asthenie, hoofdpijn, alopecia, pruritus, huiduitslag. Afwijkend serumnatrium en -kalium, toename transaminasen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Vedrop mag niet worden gebruikt bij prematuren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

De biologische beschikbaarheid van vitamine E uit de oplossing verschilt van die uit andere preparaten. Controleer de vitamine E-plasmaspiegel tijdens ten minste de eerste 3 maanden maandelijks en daarna regelmatig; pas zo nodig de dosering aan. Controleer bij vitamine K deficiënte patiënten de INR: pas zo nodig tijdens en na de behandeling de dosering van het antistollingsmiddel aan. Controleer de nierfunctie en de serumosmolariteit. Voorzichtigheid en extra controle zijn geboden bij gestoorde lever- en nierfunctie.

Interacties

Niet beoordeeld: remt de P-glycoproteïnetransporter, hierdoor kan de plasmaconcentratie van sterk lipofiele geneesmiddelen en van andere vetoplosbare vitamines toenemen.

Bij hoge doseringen tocofersolan kan het risico op bloedingen zijn verhoogd en kan het nodig zijn de dosering van anticoagulantia aan te passen.

Referenties

 1. Orphan Europe S.A.R.L, SPC Vedrop, www.emea.europa.eu, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/vedrop/emea-combined-h920nl.pdf (geraadpleegd 07 april 2010)
 2. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014
 4. Informatorium Medicamentorum., (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014

Wijzigingen