Retinol (Vitamine A)

Stofnaam
Retinol (Vitamine A)
Merknaam
ATC code
A11CA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

FNA preparaat: niet geregistreerd als geneesmiddel.

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

FNA preparaat: niet geregistreerd als geneesmiddel.

Eigenschappen

Vitamine A (retinol) is noodzakelijk voor het goed functioneren van de retina, voor de groei en differentiatie van epitheel, voor de groei en ontwikkeling van botweefsel, voor de reproductie en embryonale ontwikkeling.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Ga snel naar:

Deficientie
 • Oraal
  • < 8 jaar
   [1]
   • 10.000 - 20.000 IE/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    Kortdurend tot deficientieverschijnselen verdwenen zijn.

   • Er zijn geen onderzoeken verricht naar het gebruik van retinol bij deficientie bij kinderen.

    ...lees verder
  • ≥ 8 jaar
   [1]
   • 25.000 - 50.000 IE/dag in 1 dosis
   • Behandelduur:

    Kortdurend tot deficientieverschijnselen verdwenen zijn.

   • Er zijn geen onderzoeken verricht naar het gebruik van retinol bij deficientie bij kinderen.

    ...lees verder
Onderhoudsbehoefte
 • Oraal
  • < 6 maanden
   [1]
   • 1.500 IE/dag in 1 dosis
   • Suppleren bij aangetoonde onvoldoende absorbtie

    Er zijn geen onderzoeken verricht naar het gebruik van retinol bij onderhoudsbehoefte bij kinderen.

    ...lees verder
  • 6 maanden tot 10 jaar
   [1]
   • 2.300 IE/dag in 1 dosis
   • Suppleren bij aangetoonde onvoldoende absorptie.

    Er zijn geen onderzoeken verricht naar het gebruik van retinol bij onderhoudsbehoefte bij kinderen.

    ...lees verder
  • 10 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 3.300 IE/dag in 1 dosis
   • Suppleren bij aangetoonde onvoldoende absorptie.

    Er zijn geen onderzoeken verricht naar het gebruik van retinol bij onderhoudsbehoefte bij kinderen.

    ...lees verder
Suppletie bij cystische fibrose
 • Oraal
  • 0 jaar tot 1 jaar
   • 1.500 IE/dag in 1 dosis
   • Aanbeveling monitoren serum retinol. Bij leverziekte ook nog jaarlijks serum retinol binding protein en retinol esters meten.

  • 1 jaar tot 4 jaar
   • 5.000 IE/dag in 1 dosis
   • Aanbeveling monitoren serum retinol. Bij leverziekte ook nog jaarlijks serum retinol binding protein en retinol esters meten.

  • 4 jaar tot 8 jaar
   • 5.000 - 10.000 IE/dag in 1 dosis
   • Aanbeveling monitoren serum retinol. Bij leverziekte ook nog jaarlijks serum retinol binding protein en retinol esters meten.

  • 8 jaar tot 18 jaar
   • 10.000 IE/dag in 1 dosis
   • Aanbeveling monitoren serum retinol. Bij leverziekte ook nog jaarlijks serum retinol binding protein en retinol esters meten.

Mazelen, xerophthalmia, reductie mortaliteit en morbiditeit
 • Oraal
  • 6 maanden tot 1 jaar
   • 100.000 IE/dosis elke 4-6 maanden.
  • 1 jaar tot 18 jaar
   • 200.000 IE/dosis elke 4-6 maanden.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank "waterig" (palmitaat) 50000 IE/ml FNA
Tablet 1500 IE

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VITAMINEN A EN D, INCLUSIEF COMBINATIES VAN DEZE TWEE

VITAMINE D EN ANALOGE VERBINDINGEN

Alfacalcidol

Etalpha
A11CC03

Calcitriol

Rocaltrol
A11CC04

Colecalciferol (Vitamine D)

D-Cura, Devaron, Divisun, Dynavit D3
A11CC05

Bijwerkingen bij kinderen

Acute intoxicitieverschijnselen bij zuigelingen en jonge kinderen zijn waargenomen na 75.000 IE: verhoogde intracraniele druk, braken, hallucinaties en duizeligheid.

Bijwerkingen algemeen

Bij chronisch gebruik van 10.000 IE vitamine A per dag of meer kunnen zich intoxicatieverschijnselen voordoen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij cystic fibrosis en galgangatresie de plasmaconcentratie 1 x per 6 maanden meten.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Vóór de behandeling zwangerschap uitsluiten. Door vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen anticonceptieve maatregelen te worden genomen, indien doseringen van meer dan 8000 IE retinol per dag worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij chronische nierinsufficiëntie (niet routinematig bij dialysepatiënten toedienen) i.v.m. verhoging van de vitamine A-concentratie in het plasma.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
 4. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 5. Imdad A, et al, Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from 6 months to 5 years of age, Cochrane Database Syst Rev, 2010, (12):, CD008524
 6. Benn CS, et al, Randomised study of effect of different doses of vitamin A on childhood morbidity and mortality, BMJ, 2005, Dec 17;331(7530):, 1428-32
 7. Ross DA. , Recommendations for vitamin A supplementation. , J Nutr. , 2002, Sep;132(9 Suppl), 2902S-6S
 8. Sathe MN, et al, Update in pediatrics: focus on fat-soluble vitamins. , Nutr Clin Pract. , 2010, Aug;25(4), 340-6
 9. Maqbool A, et al, Update on fat-soluble vitamins in cystic fibrosis. , Curr Opin Pulm Med., 2008, Nov;14(6), 574-81

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering