Gentamicine oculaire toepassing

Stofnaam
Gentamicine oculaire toepassing
Merknaam
ATC code
S01AA11

Gentamicine oculaire toepassing

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Gentamicine is een bactericide antimicrobieel middel, behorend tot de aminoglycosiden. Het werkingsmechanisme berust op remming van de bacteriële eiwitsynthese. Het werkingsspectrum is breed en omvat de meeste gramnegatieve (incl. Pseudomonas aeruginosa) en sommige grampositieve micro-organismen, waaronder stafylokokken. Streptokokken zijn weinig gevoelig tot resistent.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Volwassenen en kinderen gebruiken dezelfde dosering

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppels 1,4% DB

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ooginfecties
 • Oculair
  • Oogdruppels, oplossing
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [1] [2]
    • 1 druppel(s)/dosis 4-6 dd.
    • Behandelduur:

     Maximaal 14 dagen.

    • In ernstige gevallen om de 1 a 2 uur druppelen
     Toepassing in combinatie met prednisolon forte na intraoculaire ingrepen.

     Behandeling door of na overleg met een kinderarts-oogarts die ervaring heeft met gebruik van gentamycine oogdruppels.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

De bijwerkingen bij kinderen verschillen niet van de bijwerkingen bij volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1–1%): branderig gevoel direct na toediening.

Zeer zelden (< 0,01%): corneacalcificaties bij patiënten met een aanzienlijk beschadigd hoornvlies.

Verder zijn gemeld: allergische contactovergevoeligheid. Superinfecties door niet voor gentamicine gevoelige micro-organismen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kans op sensibilisatie en kruisresistentie met andere aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Sensibilisatie en resistentie voor gentamicine, kruisovergevoeligheid en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen optreden; in dat geval de behandeling staken.

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Bij een beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties.

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Bij lokale toepassingen zijn geen interacties te verwachten

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA
S01AA26
S01AA01
S01AA13
S01AA12
ANTIVIRALE MIDDELEN
S01AD03
FLUOROCHINOLONEN

Moxifloxacine

Vigamox
S01AE07
S01AE01

Referenties

 1. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 2008
 2. Ursapharm Benelux BV.. , SPC Gentamicine-POS oogdruppels (RVG 17832) 25-10-2011, www.cbg-meb.nl

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering