Aciclovir (oculair)

Stofnaam
Aciclovir (oculair)
Merknaam
Zovirax
ATC code
S01AD03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Herpes keratitis: ≥ 2 jaar: On-label

 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Herpes simplex keratitis:
Kinderen: oogzalf 5dd aanbrengen

Eigenschappen

Purine (guanine) nucleoside-analogon. Antivirale stof met in vitro grote selectieve werkzaamheid tegen herpes-simplex-virus, type 1 en 2 en het varicella-zostervirus. Aciclovir wordt in de cel omgezet in aciclovirmonofosfaat door virus-geïnduceerd thymidinekinase. Dit aciclovirmonofosfaat wordt door cellulaire enzymen verder omgezet tot het actieve aciclovirtrifosfaat. Aciclovirtrifosfaat remt competitief het virale DNA-polymerase en voorkomt verdere virale DNA-synthese met als gevolg blokkade van de vermenigvuldiging van het virus.

Werking bij herpes simplex-keratitis: na aanvang meestal < 5 dagen duidelijk herstel; m.n. een eerste dendritische keratitis reageert over het algemeen zeer goed op aciclovir.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Herpes simplex keratitis (ooginfectie)
 • Oculair
  • Oogzalf
   • a terme neonaat
    [1]
    • 5 maal daags 1 cm zalf aanbrengen in onderste conjunctivaalzak.

    • Behandelduur:

     Tot tenminste 3 dagen na volledige genezing

   • 1 maand tot 18 jaar
    [1]
    • 5 maal daags 1 cm zalf aanbrengen in onderste conjunctivaalzak.

    • Behandelduur:

     Tot tenminste 3 dagen na volledige genezing

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogzalf 30 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

ANTIBIOTICA
S01AA26
S01AA01
S01AA13
S01AA11
S01AA12
FLUOROCHINOLONEN

Moxifloxacine

Vigamox
S01AE07
S01AE01

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10% ): oppervlakkige keratitis punctata; hiervoor is stoppen met de behandeling niet noodzakelijk en de aandoening geneest zonder gevolgen.

Vaak (1-10%): direct na toediening milde prikkeling of licht stekend gevoel van het oog, conjunctivitis.

Zelden (0,01-0,1%): blefaritis.

Zeer zelden (< 0,01%): directe overgevoeligheidsreacties inclusief angio-oedeem en urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

overgevoeligheid voor (val)aciclovir.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Informeer patiënt bij de start van de behandeling dat aciclovir-oogzalf vaak na tien dagen wat gaat irriteren, maar bij herpes simplex-keratitis toch gebruikt moet worden tot een week nadat de cornea-afwijkingen zijn verdwenen. Bij herpes simplex-conjunctivitis is gebruik tot ten minste 3 dagen na volledige genezing noodzakelijk.

Doorverwijzing oogarts: een HSV-keratitis kan recidiveren (met een groter risico op stroma-aantasting); laat de patiënt contact op nemen zodra een recidief wordt herkend om antivirale behandeling te beginnen en te verwijzen naar een oogarts. Verwijs ook bij stroma-aantasting, bij contactlensdragers vanwege meer risico op complicaties, bij visusvermindering en bij uitbreiding van klachten tijdens behandeling met de aciclovir-oogzalf. Visusvermindering kan duiden op aantasting van andere structuren dan het oppervlakkige cornea-epitheel (zoals corneastroma, uvea of oogzenuw).

Tijdens behandeling van een ooginfectie geen contactlenzen dragen.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. GlaxoSmithKline, SPC Zovirax oogzalf (RVG 09248) 16-3-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20-07-2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering