Vancomycine oraal

Stofnaam
Vancomycine oraal
Merknaam
Vancocaps, Vancocin
ATC code
A07AA09
Doseringen

Therapeutic Drug Monitoring
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vancomycine is een tricyclisch glycopeptide antibioticum, verkregen uit Amycolatopsis orientalis. Het werkt bactericide voor delende micro-organismen. Vancomycine remt de bacteriële celwandsynthese door zich met hoge affiniteit te binden aan de D-alanyl-D-alanine-terminus van celwandprecursoren, bovendien tast het de permeabiliteit van de bacteriële celmembraan aan en blokkeert het de RNA-synthese. Het werkingsspectrum omvat Gram-positieve micro-organismen.

Doorgaans gevoelig zijn: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (incl. meticilline resistente stammen; MRSA), Staphylococcus coagulase-negatief, Staphylococcus epidermidis (incl. meticilline resistente stammen), Streptococcus spp. (incl. Streptococcus pneumoniae), Clostridium spp. waaronder Clostridium difficile en difteroïden.

Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterococcus faecium.

Ongevoelig zijn: Gram-negatieve bacteriën, Chlamydia spp., Mycobacterium spp., Mycoplasma spp. en Rickettsia spp.

Farmacokinetiek bij kinderen

Vancomycine wordt na orale toediening gewoonlijk niet geabsorbeerd in het bloed. Bij de behandeling van pseudomembraneuze colitis kan na orale toediening wel resorptie optreden.

Label dosisadvies Kinderformularium

Clostridium difficile-infectie (CDI): on-label
Enterocolitis tgv stafylokokken; Pseudomembraneuze enterocolitis: off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Clostridium difficile-infectie (CDI):
> 12 jaar:  500 mg/dag in 4 doses gedurende 10 dagen, bij ernstige infecties 2000 mg/dag in 4 doses, max. 2 g per dag; bij recidieven 500 mg/dag in 4 doses gedurende 10 dagen, vervolgens dosering geleidelijk verlagen tot 125 mg per dag of een pulskuur van ten minste 3 weken elke 2-3 dagen 125-500 mg per dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als hydrochloride) 250 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Clostridium difficile infectie
 • Oraal
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 500 mg/dag in 4 doses. Gedurende 10 dagen..
    • Bij ernstige infecties:  2000 mg/dag in 4 doses gedurende 10 dagen
    • Bij recidieven: 500 mg/dag in 4 doses gedurende 10 dagen, vervolgens dosering geleidelijk verlagen tot 125 mg per dag of een pulskuur van ten minste 3 weken elke 2-3 dagen 125-500 mg per dag.

    Capsules in zijn geheel innemen.

Enterocolitis tgv stafylokokken en pseudomembraneuze colitis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 40 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 2.000 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): overgroei van bacteriën of schimmels.

Soms (0,1-1%): koorts. Misselijkheid. Gehoorverlies. Huiduitslag, jeuk.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische reactie, andere overgevoeligheidsreacties. Bloeddrukdaling, overmatig blozen. Oorsuizen. Interstitiële nefritis. Exfoliatieve dermatitis, urticaria.

Zeer zelden (< 0,01%): Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Orale toediening is niet geschikt voor de behandeling van systemische infecties.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Kruisovergevoeligheid met teicoplanine is gemeld.

Oto- en nefrotoxiciteit: In verband met de toxiciteit van vancomycine voorzichtig zijn bij toediening bij verminderde nierfunctie en toediening vermijden bij eerder gehoorverlies. De incidentie van ototoxiciteit en nefrotoxiciteit neemt toe bij verhoogde serumconcentraties (zoals die kunnen optreden bij te snelle infusie of een verminderde nierfunctie), bij langdurige therapie en bij combinatie met andere oto- of nefrotoxische geneesmiddelen. Doofheid kan worden voorafgegaan door oorsuizen en kan progressief zijn ondanks staken van de behandeling.

Groei van niet-gevoelige bacteriën: Langdurige therapie kan aanleiding geven tot overvloedige groei van niet-gevoelige bacteriën. Bij ernstige of aanhoudende diarree tijdens of na de parenterale toediening de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen.

Orale toediening is niet geschikt voor de behandeling van systemische infecties (zie kinetische gegevens). Bij de behandeling van pseudomembraneuze colitis kan na orale toediening soms klinisch relevante resorptie optreden (bv. bij verminderde nierfunctie of een verhoogde darmpermeabiliteit); controle van de serumconcentraties kan bij deze patiënten aangewezen zijn.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant: de absorptie en AUC van methotrexaat kunnen afnemen door oraal toegediend vancomycine.

Niet beoordeeld: bij combinatie met piperacilline/tazobactam is acute nierbeschadiging gemeld.

Interacties glycopeptiden algemeen
Relevant: de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin.

Het effect van VKA's kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva of met TNF-α-antagonisten.

Niet beoordeeld: de nefrotoxiciteit en ototoxiciteit kunnen toenemen bij combinatie met of volgend op andere ototoxische en/of nefrotoxische middelen, zoals aminoglycosiden, colistine, amfotericine B, ciclosporine, cisplatine en furosemide 

ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIBIOTICA
A07AA07

Fidaxomicine

Dificlir
A07AA12
A07AA02

Paromomycine

Humatin
A07AA06
IMIDAZOOLDERIVATEN
A07AC01

Referenties

 1. Eurocept International BV, SmPC Vancocin CP 250 mg (RVG 11984) 10-08-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Rademaker, CMA et al, WKZ Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 11 jun 2020
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 jun 2020

Wijzigingen

 • 28 april 2022 20:30: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 16 juni 2020 15:26: Vancomycine oraal als aparte monografie toegvoegd

Overdosering