Tretinoine cutaan

Stofnaam
Tretinoine cutaan
Merknaam
ATC code
D10AD01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Tretinoïne (vitamine A-zuur) is een derivaat van vitamine A. De werking berust waarschijnlijk op het veroorzaken van ontstekingsachtige veranderingen in de epidermis en het follikelepitheel waardoor versnelde productie van hoorncellen ontstaat, die tevens een minder sterke binding met elkaar hebben. Hierdoor worden deze cellen makkelijker via de follikelopening afgestoten en wordt de vorming van comedonen voorkomen. Ook bij reeds bestaande comedonen wordt de onderlinge binding van de hoorncellen verzwakt, waardoor ze kunnen worden afgestoten. De werking is het sterkst in de oplossing.

Farmacokinetiek

Er is geen onderzoek verricht naar farmacokinetische parameters van tretinoine cutaan bij kinderen. 

Doseringen

Milde tot ernstige acne infantum en acne vulgaris
 • Cutaan
  • ≥ 2 jaar
   [4] [5] [6] [7] [8] [9]
   • 1 dd aanbrengen op aangedane huid, voor het slapen gaan, hoeveelheid ter grootte van een erwt.
    Starten met een lage toedieningsfrequentie (elke 2-3 dagen) en lage concentratie

Verrucae planae
 • Cutaan
  • ≥ 2 jaar
   • 2 dd aanbrengen op de wratten.

   • Expert opinie. Er zijn geen onderzoeken verricht naar de toepassing van tretinoine bij wrattten

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 0.2 mg/g (0,02%) , 0.5 mg/g (0,05%)
Opl. cutaan 0.2 mg/g (0,02%) , 0,05%  (0.5 mg/g), 1 mg/ml (0,1%) .
 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ACNEPREPARATEN, LOKALE

RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE

Adapaleen

Differin gel
D10AD03
D10AD53
PEROXIDEN

Benzoylperoxide

Benzac W
D10AE01
ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AF51
D10AF01

Erytromycine cutaan

Inderm, Zineryt
D10AF02
D10AF51
OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10AX03

Bijwerkingen bij kinderen

Milde huidirritatie, vooral in begin van behandeling (Branderig gevoel, erytheem, jeuk, droogheid, schilfering)

Bijwerkingen algemeen

Voorbijgaande irritatie van de huid (branderigheid, warmtegevoel, droge huid). Erytheem en schilfering van de huid. Soms oedeem, verhoogde overgevoeligheid voor zonlicht, blaasjes- en korstvorming van de huid. Tijdelijke hyper- of hypopigmentatie van de huid kan optreden. Zelden overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij hogere concentraties geven meer bijwerkingen. Verdraagzaamheid van tretinoine wordt beïnvloed door het vehikel (alcohol of crème). De chemische stabiliteit van tretinoine wordt beïnvloed door licht, daarom ’s avonds voor het slapen gaan aanbrengen.
Starten met lage concentratie, lagere frequentie toediening en kortere contactduur kan verdraagzaamheid verbeteren.

Tretinoine is bijzonder teratogeen. Over cutaan gebruik tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend. Er zijn gevallen van aangeboren afwijkingen gemeld. Cutane toepassing tijdens zwangerschap wordt daarom ontraden.
 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen, lippen, slijmvliezen, beschadigde of eczemateuze huid vermijden. Blootstelling aan zonlicht of andere UV-bronnen zoveel mogelijk vermijden; indien dit niet mogelijk is de behandelde huidgedeeltes beschermen met kleding of zonnebrandcrème. Niet gebruiken bij patiënten met zonnebrand. Tijdens de eerste weken van behandeling kan de acne verergeren; deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard. Verbetering treedt in het algemeen na 3–4 weken op, een maximaal effect wordt vaak pas na 3–4 maanden bereikt. Na beëindiging van de behandeling kan de acne weer regelmatig terugkomen. Benzoylperoxide en tretinoïne niet gelijktijdig toepassen. Eventueel kan wèl tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's ochtends worden toegepast.

Interacties

Niet beoordeeld: tretinoïne en benzoylperoxide zijn chemisch onverenigbaar; gelijktijdige cutane toepassing moet worden vermeden. Het is wel mogelijk bijvoorbeeld tretinoïne 's avonds en benzoylperoxide 's morgens toe te passen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014
 4. Eichenfield LF, et al, Study of the efficacy and tolerability of 0.04% tretinoin microsphere gel for preadolescent acne, Pediatrics, 2010 , Jun;125(6), e1316-23.
 5. Webster G, et al, A combined analysis of 2 randomized clinical studies of tretinoin gel 0.05% for the treatment of acne, Cutis, 2009, Mar;83(3), 146-54
 6. Eichenfield LF, et al, Perspectives on therapeutic options for acne: an update, Semin Cutan Med Surg, 2010, Jun;29(2 Suppl 1), 13-6
 7. Zaenglein AL, , Expert committee recommendations for acne management.. , Pediatrics, 2006, Sep;118(3), 1188-99
 8. Gollnick H, et al , Global Alliance to Improve Outcomes in Acne.Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne, J Am Acad Dermatol, 2003, Jul;49(1 Suppl), S1-37
 9. Bruinsma M, et al, NHG Standaard Acne (derde herziening), Huisarts Wet, 2017 (april)

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering