Ketotifen oculaire toepassing

Stofnaam
Ketotifen oculaire toepassing
Merknaam
Zaditen 0.025%, Unidose, Altriabak
ATC code
S01GX08

Ketotifen oculaire toepassing

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Antihistaminicum (selectieve histamine H1-receptor antagonist) met sederende en zeer zwak anticholinerge werking. In vitro is een stabiliserende werking op de mestcellen aangetoond, maar dit heeft men in vivo niet kunnen bevestigen. De Altriabakflacon is voorzien van een bacteriefilter

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor gebruik door kinderen vanaf 3 jaar, 2 dd 1 druppel

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als waterstoffumaraat) 0.25 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis
 • Oculair
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • in conjunctivaalzak 1 druppel(s)/dosis 2 dd.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): oogirritatie, oogpijn, keratitis punctata, erosies van het hoornvliesepitheel. Soms (0,1–1%): wazig zien, droge ogen, fotofobie, conjunctivale bloeding. Hoofdpijn, slaperigheid, huidreacties (huiduitslag, eczeem, urticaria), droge mond. Verder zijn nog gemeld: lokale overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en oedeem aan het ooglid, oogzwelling, contactdermatitis. Exacerbatie van bestaande allergische aandoeningen zoals astma en eczeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor benzalkonium-chloride.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Tijdens gebruik van geconserveerde oogdruppels geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 15 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties . De 'Unidose' oogdruppels zijn voor eenmalig gebruik; overgebleven druppels kunnen niet worden bewaard. Bij gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels een interval van ten minste 5 minuten in acht nemen

Interacties Bron: KNMP Kennisbank

Na oculaire toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties

DECONGESTIVA EN ALLERGIEMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OVERIGE ALLERGIEMIDDELEN

Azelastine oculair

Allergodil, Azelergo
S01GX07

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Allergo-COMOD, Prevalin, Lecrolyn
S01GX01

Emedastine

Emadine
S01GX06
S01GX02

Olopatadine

Opatanol
S01GX09

Referentie

 1. Novartis Pharma BV, SPC Zaditen (RVG 25726), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h25727.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering