Ciclesonide

Stofnaam
Ciclesonide
Merknaam
Alvesco
ATC code
R03BA08

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor de behandeling om persisterend astma bij volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder) te controleren, dosis 160 mcg 1 dd. Indien mogelijk verlagen naar 1 dd 80 mcg.

Eigenschappen

Lokaal ontstekingsremmend glucocorticoïd met geringe bindingsaffiniteit voor de glucocorticoïdreceptor. Na inhalatie wordt ciclesonide in de longen omgezet in een actieve metaboliet met krachtige anti-inflammatoire werking. In de dosisaerosol is ciclesonide opgelost in ethanol (co-solvent) en norfluraan (drijfgas HFA-134a). Longdepositie bij gezonde vrijwilligers was 52%. De werking begint binnen 24 uur.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Astma
 • Inhalatie
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1] [4] [5]
   • 80 - 320 microg./dag in 1 dosis
   • Startdosering: 160 mcg/dag in 1 dosis.

    Verhoog (verdubbel) de dosering bij onvoldoende astmacontrole. Verlaag de dosering tot de laagst effectieve dosis wanneer dat mogelijk is (zie NVK stappenplan astmacontrole)

    ≥ 6 jaar: dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk
    ≥ 7 jaar:  dosisaerosol + voorzetkamer met mondstuk OF een ademgestuurde dosisaerosol

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol 80 µg/do, 160 µg/do

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1-1%): paradoxale bronchospasmen, heesheid, hoest. Geïrriteerde keel, onaangename smaak, droge mond, orofaryngeale schimmelinfecties. Misselijkheid, braken. Hoofdpijn. Huiduitslag, eczeem.

Zelden ( 0,01-0,1%): buikpijn, dyspepsie. Overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem. Hartkloppingen, hypertensie.

Verder zijn gemeld: voornamelijk bij kinderen psychologische of gedragseffecten optreden, waaronder psychomotorische hyperactiviteit, depressie, slaapstoornissen, angst en agressie.

Systemische effecten als groeivertraging, Cushing-achtig beeld, bijnierschorssuppressie, afname botdichtheid, cataract en glaucoom kunnen optreden, met name bij langdurig gebruik van hoge doses.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor corticosteroïden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij langdurig gebruik bij kinderen de groei controleren en bij groeiremming trachten de dosering inhalatiecorticosteroïd te verminderen.

 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Ciclesonide is niet geschikt voor verlichting van de symptomen van acuut astma.

Wees voorzichtig bij patiënten met longafwijkingen zoals bronchiëctasieën en pneumoconiose, in verband met mogelijke schimmelinfecties. Door na inhalatie de mond- en keelholte goed met water te spoelen en daarna dit uit te spugen neemt de kans op orofaryngeale candidiasis af. Wees voorzichtig bij actieve of latente longtuberculose, aangezien deze kan worden geactiveerd door behandeling met inhalatiecorticosteroïden. Ook kunnen inhalatiecorticosteroïden bepaalde symptomen van longtuberculose en van bacteriële, virale of door schimmels veroorzaakte luchtweginfecties maskeren.

Behandel paradoxale bronchospasmen met een kortwerkende luchtwegverwijder; in ernstige gevallen de behandeling staken.

Na langdurige behandeling met orale corticosteroïden na overschakeling op een aerosol rekening houden met langzaam herstel van de verstoorde bijnierschorsfunctie. Bij overschakeling dient de patiënt in een betrekkelijk stabiele fase te verkeren. Bij sommige patiënten kunnen dan vroegere symptomen zoals rinitis en eczeem terugkeren en ook kan pijn in spieren en gewrichten optreden; tijdelijke verhoging van de dosering van de orale steroïden kan dan noodzakelijk zijn. Een aantal patiënten zal tijdens de afbouw van systemische corticosteroïden een verminderd algeheel steroïd-effect ervaren, met symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Tijdens fysiek belastende situaties zoals ernstige infecties, traumata en operatieve ingrepen is een extra dosis orale steroïden noodzakelijk. Bij acute ernstige exacerbaties kan de dosering van ciclesonide worden verhoogd of een aanvullende korte behandeling met een oraal steroïd worden gegeven.

Interacties

Ciclesonide wordt gehydrolyseerd tot een actieve metaboliet, deze is substraat voor CYP3A4.

Niet relevant:
Het metabolisme van de actieve metaboliet wordt geremd door ketoconazol en mogelijk door cobicistat en ritonavir.

Referenties

 1. NVK, Astma bij Kinderen, www.nvk.nl, Okt 2013
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 26 okt 2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 9-12-2021
 4. Covis Pharma Europe B.V., SmPC Alvesco (RVG 31631/31632/31633/32948) 16-09-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Global Initiative for Asthma (GINA), Global strategy for Asthma management and prevention, 2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering