Prednisolon oculaire toepassing

Stofnaam
Prednisolon oculaire toepassing
Merknaam
Ultracortenol, Predforte
ATC code
S01BA04

Prednisolon oculaire toepassing

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zwak werkend corticosteroïd. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen. Door de lipofiele eigenschappen van prednisolon penetreert het goed en volledig door het cornea-epitheel.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen studies uitgevoerd naar farmacokinetische parameters van prednisolon na oculaire toepassing bij kinderen.

Label dosisadvies Kinderformularium

Druppels: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische conjunctivitis, verschillende vormen van keratitis en uveitis.
Zalf: > 12 jaar: 3 -4 dd een weinig oogzalf. Indien noodzakelijk, kan gedurende de eerste 24 uur de frequentie van toediening worden verhoogd tot een weinig oogzalf om de 2 uur.
Druppels: niet geregistreerd voor kinderen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppels. susp. (acetaat) 1% (10 mg/ml) Conserveermiddel: benzalkoniumchloride
Oogdruppel. (di-Na-fosfaat) 5 mg/ml
Oogzalf (pivalaat) 0,5% (5 mg/g)
Minims 0,5% (5 mg/ml) (bevatten geen conserveermiddel)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief
 • Oculair
  • a terme neonaat
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]
   • Prednisolon druppels 0,5%: 4-6 maal daags 1 druppel.
    Prednisolon druppels 1%: 4 maal daags 1 druppel

    Bij zeer ernstige uveitis overweeg: Start behandeling dag 1-3: 1% elk uur 1 druppel, dan gedurende 4 dagen elke 2 uur, dan 5 dd 1 druppel. Onderhoud: max 3 druppels per dag.

    Prednisolon zalf 0,5%: 3-4 maal daags een hoeveelheid zalf van 1 cm in onderste ooglid aanbrengen.

     

   • Bij uveitis voor het slapen gaan zalf aanbrengen. Afbouwen op geleide van klinisch beeld.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]
   • Prednisolon druppels 0,5%: 4-6 maal daags 1 druppel.
    Prednisolon druppels 1%: 4 maal daags 1 druppel

    Bij zeer ernstige uveitis overweeg: Start behandeling dag 1-3: 1% elk uur 1 druppel, dan gedurende 4 dagen elke 2 uur, dan 5 dd 1 druppel. Onderhoud: max 3 druppels per dag

    Prednisolon zalf 0,5%: 3-4 maal daags een hoeveelheid zalf van 1 cm in onderste ooglid aanbrengen.

   • Bij uveitis voor het slapen gaan zalf aanbrengen. Afbouwen op geleide van klinisch beeld.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Verhoogde oogdruk (cataract en glaucoom); infecties, oogpenetratie (sclerale of corneale perforatie) {SmPC Prednisolon Augensalbe]

Bij langdurig gebruik: onderdrukking van de bijnierschorsfunctie.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Gemeld zijn met betrekking tot de huid rond de ogen: huidatrofie, striae en teleangiëctasieën. Oogklachten (zoals wazig zien, een prikkend of brandend gevoel, corpus–alienum–gevoel), hyperemie, secundaire ooginfecties, uveïtis, papiloedeem (pseudo–tumor cerebri), mydriase, petechiën op palpebrale conjunctiva, malacie van de sclera, vertraagde wondgenezing, ptosis.

Bij langdurig gebruik: (subcapsulair) cataract, verhoogde intra–oculaire druk, glaucoom, verdunde cornea, perforatie van de cornea of sclera.

Systemisch: Gemeld zijn: overgevoeligheid, urticaria, jeuk, huiduitslag. Hoofdpijn. Dysgeusie.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aandoeningen, veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet. Ulcereuze aandoeningen, wonden. Overgevoeligheid voor corticosteroïden en/of voor benzalkoniumchloride (oogdruppels).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Toepassing van corticosteroiden in het oog dient onder supervisie van een oogarts te geschieden.
Bij onvoldoende controle van de inflammatie overstappen naar een andere behandelingsmodaliteit ivm risico cataract, glaucoom en blindheid. Er is een verhoogd risico op virale keratitis bij langdurig gebruik.

BIj langdurige gebruik van hoge doseringen in het oog kan in theorie onderdrukking van de bijnieras optreden. [SmPC Inflaneron forte)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet gebruiken bij epitheliale herpes simplex keratitis. Wees zeer voorzichtig bij gebruik van oculaire corticosteroïden bij de behandeling van diepe herpes simplex keratitis (aantasting diepere cornealagen); een gecombineerde efficiënte antivirale behandeling en regelmatig onderzoek met een spleetlamp zijn noodzakelijk. Wees zeer voorzichtig bij gebruik van oculaire corticosteroïden bij een herpes simplex infectie in de voorgeschiedenis; regelmatig onderzoek met een spleetlamp wordt aanbevolen om recidief vroegtijdig te ontdekken.

Secundaire ooginfecties: oogpreparaten met corticosteroïden vermeerderen de kans op secundaire ooginfecties en kunnen een ooginfectie maskeren, activeren of verergeren. Indien geen verbetering optreedt na 7-8 dagen, de mogelijkheid van een infectie overwegen. Bij een ooginfectie alleen lokale corticosteroïden geven als de infectie onder controle is door een efficiënte anti-infectieuze behandeling. Schimmelinfecties van de cornea treden vooral op tijdens langdurig gebruik van corticosteroïden. Wees bedacht op een schimmelinfectie bij persisterende ulceratie van de cornea. Indien schimmelinfecties optreden de behandeling met corticosteroïden staken.

Glaucoom, cataract: bij verandering in het gezichtsvermogen en een voorgeschiedenis van toegenomen intra-oculaire druk, glaucoom en/of cataract is nauwkeurige controle aangewezen. Langdurige behandeling kan leiden tot cataract en een verhoogde intra-oculaire druk met mogelijke ontwikkeling van glaucoom. Adequate controle is aangewezen, vooral bij diabetes mellitus, bij familiair glaucoom, ouderen en kinderen. Ook de zeldzame oogaandoening centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR) is gemeld na gebruik van systemische en lokale corticosteroïden.

Het gebruik van oogpreparaten met corticosteroïden direct na een staaroperatie kan het herstel vertragen en de kans op blaarvorming vergroten.

Perforaties van cornea en sclera: lokale corticosteroïden kunnen bij aandoeningen die gepaard gaan met een verdunning van cornea en sclera, perforaties veroorzaken.

Geen contactlenzen dragen tijdens een behandeling met prednisolon oogdruppels of oogzalf.

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van Pred Forte oogdruppels, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Corneacalcificaties: bij een aanmerkelijk beschadigde cornea kan het gebruik van de fosfaathoudende oogdruppels (Minims) leiden tot corneacalcificaties.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interacties bij lokale toepassing

ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CORTICOSTEROIDEN

Dexamethason oogdruppels

Dexa-Pos, Dexamethason Monofree
S01BA01

Fluormetholon

FML liquifilm
S01BA07

Referenties

 1. Simonini G, et al, Current therapeutic approaches to autoimmune chronic uveitis in children, Autoimmun Rev, 2010, Aug;9(10), 674-83. Epub 2010 May 26
 2. Thorne JE, et al, Risk of cataract development amongchildren with juvenile idiopathic arthritis-related uveitis treated with topical corticosteroids, Ophthalmology, 2010 , Jul;117(7), 1436-41. Epub 2010 Apr 3.
 3. Zierhut M, et al, Therapy of uveitis in children, Int Ophthalmol Clin, 2008, Summer;48(3), 131-52
 4. Wright T, et al, Pediatric rheumatology for the adult rheumatologist II: uveitis in juvenile idiopathic arthritis, J Clin Rheumatol, 2007 , Aug;13(4), 205-10
 5. Thadani SM, et al, Treatment of ocular inflammation in children, Paediatr Drugs, 2004, 6(5), 289-301
 6. NHG , Standaard Het Rode oog (M57), Feb 2006
 7. Allergan Pharmaceuticals Ireland, SmPC, Inflanefran forte 10 mg/ml Augentropfensuspension (6514644.01.00), 12/17
 8. mibe GmbH Arzneimittel, SmPC, Prednisolon-Augensalbe JENAPHARM® 2,5 mg/g (3000274.00.00), 05/17
 9. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 mei 2020
 10. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 16 nov 2014

Wijzigingen

 • 11 mei 2021 15:35: Doseeradvies voor 0,25% zalf verwijderd: deze zalf is niet beschikbaar in Nederland. Vervangen door 0,5% zalf vanaf 12 jaar

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering