Pyridostigmine

Stofnaam
Pyridostigmine
Merknaam
Mestinon
ATC code
N07AA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Pyridostigmine, een quaternair ammoniumzout, is een reversibel, indirect werkend parasympathicomimeticum met relatief lange werkingsduur. Door remming van cholinesterase wordt het effect van acetylcholine op de muscarine- en nicotinereceptoren verlengd en versterkt. Het veroorzaakt o.a. contractie en verhoogde peristaltiek van glad spierweefsel. Bij myasthenia gravis verlicht het de spierzwakte en herstelt gedurende enige tijd de normale spierfunctie. Therapeutische plasmaconcentratie: 20–60 ng/ml. Werking treedt in binnen 15–30 min na inname. De werking houdt overdag ca. 4 uur aan en 's nachts ca. 6 uur.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Myasthenia gravis:
Kinderen: PO 7 mg/kg/dag in 3-4 doses.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg
Dragee 60 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Myasthenia gravis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • Langzaam titreren op geleide van effect tot 1 - 7 mg/kg/dag in 6 doses.
   • De totale dagelijkse behoefte ligt over het algemeen tussen de 30 en 360 mg.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Zelden: huiduitslag.

Verder: Overvloedig tranen, miosis, accommodatiestoornissen. Aritmieën als bradycardie. Tachycardie, AV-blokkade, syncope, hypotensie. Toegenomen bronchiale secretie, bronchospasmen. Maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen), speekselvloed, zweten, abnormale aandrang. Spierspasmen, spiertrekkingen, spierzwakte.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

•Mechanische obstructie van maag-darmkanaal, gal- of urinewegen.
•Overgevoeligheid voor bromiden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Afhankelijk van de conditie van de patiënt, de dosering en de individuele gevoeligheid is er mogelijk een nadelige invloed op de rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen.

Voorzichtigheid is geboden bij astma, aritmieën (bradycardie, AV-blokkade), coronair lijden, hypotensie, vagotonie, hyperthyroïdie, ulcus pepticum, epilepsie, parkinsonisme, verminderde nierfunctie en na maag-darmoperaties.

Hou er rekening mee dat het niet bereiken van de gewenste respons, ook kan liggen aan overdosering met verhoogde cholinerge activiteit en cholinerge crisis (dit kan zich uiten in een toegenomen spierzwakte).

Indien huiduitslag optreedt, zal dit na staken van de behandeling verdwijnen; later gebruik of gebruik van andere broombevattende middelen is dan gecontra-indiceerd.

Bij nierfunctiestoornissen kan de eliminatie vertraagd zijn.

Interacties

Interacties parasympathicomimetica algemeen
Niet beoordeeld: de werking van het depolariserende spierrelaxans suxamethonium wordt verlengd. De werking van niet-depolariserende spierrelaxantia wordt geantagoneerd.

Combinatie met β-blokkers kan de verlaging van de hartfrequentie versterken.

Combinatie met parasympathicolytica kan wederzijds de werking verminderen.

PARASYMPATHICOMIMETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

CHOLINESTERASEREMMERS

Neostigmine

Prostigmin
N07AA01

Referenties

 1. Meda Pharma BV, SmPC Mestinon (RVG 03820) 29-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 05 okt 2017
 3. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (eigenschappen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, bijwerkingen)

Wijzigingen

 • 05 oktober 2017 09:45: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering