Beclometason neusspray

Stofnaam
Beclometason neusspray
Merknaam
ATC code
R01AD01

Beclometason neusspray

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Corticosteroïd met een lokaal ontstekingsremmende en anti-allergische werking op het neusslijmvlies, dat bij normale dosering vrijwel niet systemisch werkzaam is. Werking: na enkele dagen, maximaal effect soms pas na een maand.

Farmacokinetiek bij kinderen

Na intranasale doses van 200 μg zijn geen concentraties beclometasondipropionaat in het plasma meetbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Allergische rhinitis:
> 6 jaar: 2 dd 2 sprays in elk neusgat. Bij voldoende controle dosering verlagen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusspray (dipropionaat) 50 µg/do

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Allergische rhinitis
 • Nasaal
  • ≥ 6 jaar
   [1] [2]
   • Start: In ieder neusgat:  100 microg./dosis 2 dd. Max: 400 microg./dag. na stabilisering de dosering geleidelijk verminderen tot de minimale effectieve dosis..

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Groeiachterstand.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (0,01-0,1 %): droge of geïrriteerde neus en keel, onaangename reuk of smaak, neusbloedingen, neusseptumperforatie. Verhoging van de intra-oculaire druk, glaucoom, cataract. Overgevoeligheidsreacties zoals uitslag, jeuk, urticaria, erytheem, oedeem van gezicht, lippen, keel en rond ogen, bronchospasme, anafylactische reactie.

Verder zijn gemeld: systemische effecten, met name bij langdurig gebruik van hoge doses, zoals onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsfunctie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Geen

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen de lengte regelmatig controleren. Wanneer de groei wordt geremd behandeling opnieuw beoordelen en indien mogelijk, de dosering verlagen tot de laagst effectieve dosis.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Infecties van de neus en bijholten behandelen, deze vormen geen contra-indicatie. Indien naast nasaal toegediend beclometason ook systemische corticosteroïden worden toegepast, dient dosisverlaging of -beëindiging van de orale steroïden geleidelijk en onder strenge controle te geschieden, vooral als de bijnierfunctie is gestoord. Overweeg het gebruik van een additioneel oraal corticosteroïd gedurende perioden van stress of in geval van electieve chirurgie indien gedurende langere tijd hogere doses nasaal beclometason dan aanbevolen zijn gebruikt of bij patiënten die extra gevoelig zijn voor corticosteroïden. Bij (vooral langdurig) gebruik van hoge doseringen of bij patiënten die extra gevoelig zijn voor corticosteroïden kunnen systemische bijwerkingen (o.a. klinisch significante bijniersuppressie) optreden. In tegenstelling tot nasale decongestiva is beclometason niet onmiddellijk werkzaam; de patiënt hierop wijzen. Allergische rinitis is bij veel patiënten een seizoenverschijnsel; onderhoudstherapie is doorgaans onnodig en ongewenst. Bij ernstige hooikoortsklachten kan additionele behandeling van de oogsymptomen nodig zijn.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Bij lokale toepassing zijn geen interacties te verwachten.

DECONGESTIVA EN ANDERE LOKALE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SYMPATHICOMIMETICA

Oxymetazoline

Vicks Sinex, Nasivin
R01AA05

Tramazoline

Bisolnasal
R01AA09

Xylometazoline

Otrivin
R01AA07
SYMPATHICOMIMETICA, COMB.PREPARATEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN
R01AB01
ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL CORTICOSTEROIDEN

Azelastine

Allergodil, Carelastin, Pollispray
R01AC03
R01AC01
R01AC02
CORTICOSTEROIDEN
R01AD58
R01AD05
R01AD12
R01AD08
R01AD09
R01AD11
OVERIGE MIDDELEN VOOR NASAAL GEBRUIK
R01AX10

Referenties

 1. Sandoz BV, SmPC Beclometason (RVG 10957) 26-04-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. GlaxoSmithKline, SmPC Beconase US, www.gsksource.com, 2015, Sep
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 16 jan 2017
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 16 jan 2017

Wijzigingen

 • 27 januari 2017 08:52: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering