Sumatriptan

Stofnaam
Sumatriptan
Merknaam
Imigran
ATC code
N02CC01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selectieve vasculaire 5-HT1-receptoragonist vooral van de 5-HT1D-receptor. Deze receptor brengt vasoconstrictie van bepaalde craniale bloedvaten tot stand. Tevens zijn er aanwijzingen dat de activiteit van de nervus trigeminus wordt geremd.

Farmacokinetiek bij kinderen

5-17 jaar:
T1/2= 1,4-2 uur

Algemene opmerkingen


 

Label dosisadvies Kinderformularium

Migraine aanval:
< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar: On-label, dosering > 10 mg/dag Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Migraine
Neusspray:
> 12 jaar::
10 mg in 1 neusgat.
Overige toedieningsvormen: Niet geregistreerd voor kinderen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neusspray (als waterstofsulfaat) 10 mg, 20 mg
 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn
 • Nasaal
  • 6 jaar tot 18 jaar en < 40 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   • 10 mg/dosis, éénmalig (= 1 puf van 10 mg in 1 neusgat). Max: 20 mg/dag.
   • Bij geen effect initiële behandeling geen tweede dosis voor dezelfde aanval. Indien er wel response is mag de dosis worden herhaald na minimaal 2 uur na laatste toediening.

  • 6 jaar tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
   • 20 mg/dosis, éénmalig (= 2 pufjes van 10 mg of 1 puf van 20 mg in 1 neusgat). Max: 40 mg/dag.
   • Bij geen effect initiële behandeling geen tweede dosis voor dezelfde aanval. Indien er wel response is mag de dosis worden herhaald na minimaal 2 uur na laatste toediening.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): vieze smaak (bij neusspray). Pijn/steken/branderig gevoel op injectieplaats, zwelling, erytheem, blauwe plekken en bloedingen (bij injectie). Vaak (1-10%): duizeligheid, slaperigheid, sensibele stoornis (incl. paresthesie), opvliegers, dyspneu, warmte- of koudesensaties, zwaar gevoel, beklemdheid en een drukkend gevoel, onder meer in borst en keel, zwakte, vermoeidheid. Kort na toediening een voorbijgaande stijging van de bloeddruk. Verder zijn gemeld: (< 0,01%): bradycardie, tachycardie, palpitaties, aritmieën, ECG-veranderingen, coronaire vaatspasmen, angina, myocardinfarct, hypotensie, Raynaudfenomeen, ischemische colitis, convulsies, visusstoornissen, vermindering tot tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen, tremor, dystonie, nystagmus, scotoom, overgevoeligheidsreacties variërend van huiduitslag tot anafylaxie, geringe afwijkingen in leverfunctiewaarden, artralgie, stijve nek, diarree, angst, hyperhidrose. Bij neusspray tevens irritaties of brandend gevoel in neus of keel, epistaxis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de anamnese. Perifere vaataandoeningen. Symptomen die duiden op ischemische hartaandoeningen. Matige tot ernstige hypertensie, milde ongecontroleerde hypertensie. Ernstig gestoorde leverfunctie. Doorgemaakte CVA en TIA.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Ernstige bijwerkingen zoals myocard infarct, cva’s, verlies van zicht en sterfte zijn gemeld bij orale, nasale en subcutane toediening. De incidentie is nog niet bepaald.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Na s.c. injectie kan vernauwing van de kransslagaders optreden. Bij herhaald optreden van pijn en/of een beklemd gevoel op borst en keel eerst een ECG maken en onderzoek uitvoeren op coronaire vaatziekten, voordat de behandeling wordt voortgezet. Voorzichtigheid is geboden voor risicofactoren die de convulsiedrempel verlagen, bij aanwezigheid van risicofactoren voor coronaire hartziekten (zoals bij zware rokers of bij gebruik van vervangende nicotineproducten), bij hypertensie (ook als die onder controle is), convulsies in de anamnese, en lever- en nierinsufficiëntie. Voorzichtigheid is geboden bij overgevoeligheid voor sulfonamiden; er zijn beperkte aanwijzingen voor kruisovergevoeligheid. Sumatriptan dient niet profylactisch te worden toegepast. Bij overmatig gebruik is chronische dagelijkse hoofdpijn en ook exacerbatie van hoofdpijn gemeld, waardoor het nodig kan zijn de behandeling te stoppen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant: niet-selectieve MAO-remmers en moclobemide kunnen de plasmaconcentratie van sumatriptan verhogen door remming van het metabolisme via MAO-A; het is echter niet bekend of hierdoor meer bijwerkingen optreden. Gelijktijdig gebruik of gebruik van een MAO-remmer tot 2 weken voor toediening van sumatriptan wordt ontraden door de fabrikant van sumatriptan.

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met duloxetine of venlafaxine.

Niet beoordeeld: het serotoninesyndroom is zelden gemeld bij combinatie met duloxetine en venlafaxine.


Interacties triptanen algemeen:
Niet relevant: de plasmaconcentratie van almotriptan en frovatriptan kan stijgen door SSRI's. Theoretisch is er een verhoogd risico op het serotoninesyndroom bij combinatie met SSRI's.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met duloxetine, hypericum of venlafaxine.
Niet beoordeeld: bij combinatie met ergotamine, methysergide of een andere 5-HT1-receptoragonist kan het risico op coronaire vaatspasmen zijn verhoogd. Fabrikanten adviseren na stoppen van een triptan ten minste 6 uur (bij eletriptan, frovatriptan en naratriptan ten minste 24 uur) te wachten voordat ergotamine of methysergide wordt gegeven en ten minste 24 uur voordat een andere 5-HT1-receptorantagonist wordt gegeven. Na staken van ergotamine, methysergide of een andere 5-HT1-receptoragonist wordt aanbevolen ten minste 24 uur te wachten voordat een triptan wordt gegeven.

MIGRAINEMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SELECTIEVE SEROTONINE-AGONISTEN

Rizatriptan

Maxalt
N02CC04
OVERIGE MIGRAINEMIDDELEN

Pizotifeen

Sandomigran
N02CX01

Referenties

 1. Christensen ML, et al, Pharmacokinetics of sumatriptan nasal spray in adolescents, J Clin Pharmacol, 2003, Jul;43(7), 721-6
 2. Christensen ML, et al, Pharmacokinetics of sumatriptan nasal spray in children, J Clin Pharmacol, 2004, Apr;44(4), 359-67
 3. Ueberall MA, et al, Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children, Neurology, 1999, Apr 22;52(7), 1507-10
 4. Hershey AD, et al, Effectiveness of nasal sumatriptan in 5- to 12-year-old children, Headache, 2001, Jul-Aug;41(7), 693-7
 5. Winner P, et al, A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents, Pediatrics, 2000, Nov;106(5), 989-97
 6. Ahonen K, et al, Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial, Neurology, 2004, Mar 23;62(6), 883-7
 7. Rothner AD, et al, One-year tolerability and efficacy of sumatriptan nasal spray in adolescents with migraine: results of a multicenter, open-label study, Clin Ther, 2000, Dec;22(12), 1533-46
 8. Hamalainen ML, et al, Sumatriptan for migraine attacks in children: a randomized placebo-controlled study. Do children with migraine respond to oral sumatriptan differently from adults?, Neurology, 1997, Apr;48(4), 1100-3
 9. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 10. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014

Wijzigingen

 • 17 oktober 2016 12:39: Maximale dosering is aangepast, overeenkomstig met het advies tot een herhaalde dosering

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering