Fludrocortison + neomycine + polymyxine B + lidocaïne

Stofnaam
Fludrocortison + neomycine + polymyxine B + lidocaïne
Merknaam
Panotile
ATC code
S02CA07

Fludrocortison + neomycine + polymyxine B + lidocaïne

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-Label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Otitis Externa:
> 2 jaar: 2-3 druppels 3-4 dd, afhankelijk van de ernst van de infectie

Eigenschappen

Fludrocortison is een zwak werkend corticosteroïd met anti-inflammatoire, antipruritische en vasoconstrictieve werking. Neomycine is een antimicrobieel middel, behorend tot de aminoglycosiden, met bactericide werking tegen vooral Gram-negatieve bacteriën (zoals Proteus) en tegen stafylokokken. Polymyxine B is werkzaam tegen Gram-negatieve bacteriën (waaronder Pseudomonas aeruginosa). Lidocaïne is een lokaal anestheticum.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Otitis externa
 • Auriculair
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • 2 - 3 druppel(s)/dosis 3-4 dd.
   • Behandelduur:

    10 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Na indruppelen enkele minuten in dezelfde houding (liggend) blijven. Men kan ook een met het preparaat bevochtigde gaas- of wattentampon in de uitwendige gehoorgang aanbrengen en deze vochtig houden; de tampon dient iedere 24 uur te worden vernieuwd.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml oordr.: Polymyxine-B-sulfaat 10.000 IE, Neomycinesulfaat 10 mg, Fludrocortisonacetaat 1 mg, Lidocaïnehydrochloride (als 1-water) 40 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Irritatie en branderig gevoel. Algemene bijwerkingen kunnen na langdurig gebruik van corticosteroïden optreden. Overgevoeligheidsverschijnselen. Sensibilisatie door neomycine treedt frequent. Langdurig gebruik van corticosteroïden in het oor kan leiden tot atrofie en perforatie van het trommelvlies.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Aandoeningen, primair veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet. Ulcereuze aandoeningen, wonden. Geperforeerd trommelvlies. Overgevoeligheid voor corticosteroïden of aminoglycosiden.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet gebruiken bij kinderen < 2 jaar vanwege een mogelijk verhoogde resorptie van neomycine door de jonge huid en mogelijk niet volledige nierfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Symptomen van infecties en/of overgevoeligheidsreacties kunnen worden gemaskeerd of verergeren. Gebruik bij geperforeerd trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben. Kruisovergevoeligheid voor en kruisresistentie met andere aminoglycosiden kunnen ontstaan. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken.

Interacties

Polymyxines algemeen:
Niet beoordeeld:
de spierverslappende werking van perifeer werkende spierrelaxantia kan worden versterkt, met als mogelijk gevolg spierzwakte en ademhalingsstilstand.

Referenties

 1. Zambon Nederland BV, SmPC Panotile (RVG 06585) 09-02-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 05 sept 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 05 sept 2016

Wijzigingen

 • 05 september 2016 08:18: Nieuw toegevoegd
 • 05 september 2016 08:09: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering