Gonadoreline

Stofnaam
Gonadoreline
Merknaam
Lutrelef
ATC code
H01CA01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Onderzoek functie adenohypofyse
Zuigelingen en kinderen: 0,025 mg. IV
Volwassenen: 0.01 mg IV
 

Eigenschappen

Synthetisch decapeptide (identiek aan het hypothalamushormoon gonadoreline (LH-RH)), dat de afgifte van luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH) uit de hypofyse stimuleert. Pulsgewijze toediening (met behulp van een draagbaar infuuspompje) induceert bij de vrouw ovulatie en bij de man maturatie van de testes en de spermatogenese.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Gonadoreline wordt toegepast bij diagnostiek van adenohypofysestoornissen, in het bijzonder ter differentiering pubertas praecox (versus pseudo pubertas praecox).

Doseringen

Diagnosticum: adenohypofysefunctiestoornissen
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 100 microg./dosis, éénmalig.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (diacetaat-0-water) 0.1 mg/ml
Poeder voor inj.vlst. (diacetaat-0-water) 0.8 mg + 10 ml oplosm; 3.2 mg + 10 ml oplosm.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): reacties op de injectieplaats (zoals jeuk, urticaria, ontsteking of hematoom). Soms (0,1–1%): ovarieel hyperstimulatie syndroom (OHSS). Zelden (0,01–0,1%): allergische reacties (zoals cardiovasculaire collaps, hypotensie, tachycardie, bewustzijnsverlies, angio–oedeem, anafylactische reactie, bronchospasme, dyspneu, urticaria, blozen). Verder zijn gemeld: hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn. Menorragie, priapisme, meerlingenzwangerschap, gevoelige borsten, gynaecomastie. Vorming van neutraliserende antistoffen (bij langdurig gebruik).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hormoonafhankelijke tumoren, ovariumcysten en anovulatie die niet wordt veroorzaakt door een hypothalame-hypofysaire stoornis, omdat deze aandoeningen kunnen verergeren.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Vooraf hypothyroïdie, bijnierschorsinsufficiëntie, hyperprolactinemie en hypofyse– of hypothalamustumoren uitsluiten en deze indien nodig behandelen. Bij stimulering van follikelgroei is er kans op ontstaan van het ovarieel hyperstimulatie syndroom (OHSS) door mogelijke excessieve oestrogeenrespons en meervoudige follikelontwikkeling. Symptomen van lichte OHSS zijn: buikpijn, misselijkheid, diarree, licht tot matig vergrote ovaria en ovariumcysten. Zelden kan ernstig en mogelijk levensbedreigend OHSS optreden met als symptomen: grote ovariumcysten die kunnen openbarsten, ascites, hydrothorax en gewichtstoename. Zeer zelden treedt een complicatie van ernstig OHSS op, met gedraaide eileiders en trombo-embolische aandoeningen (longembolie, ischemisch CVA, myocardinfarct). Ter beperking van het risico op multipele follikelrijping (vnl. bij een te hoge begindosis) en spontane beëindiging van een zwangerschap het doseerschema nauwkeurig volgen.. Bij eerste tekenen van irritatie of infectie in het infusiegebied of bij het optreden van priapisme is direct contact met de behandelend arts nodig.

Interacties

Niet beoordeeld: levodopa en spironolacton kunnen de secretie van gonadotrofines stimuleren, waardoor de respons op gonadoreline verandert.

Fenothiazines (flufenazine, perfenazine en periciazine), dopamine-antagonisten, digoxine en geslachtshormonen kunnen de secretie van gonadotrofines remmen, waardoor de respons op gonadoreline verandert.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 25 okt 2014
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014
 4. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010

Wijzigingen

 • 08 maart 2016 09:47: Indicatie centrale pubertas praecox verwijderd (werd opgenomen in nieuwe monografie triptoreline)

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering