Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Pancuronium

Stofnaam
Pancuronium
Merknaam
Pavulon
ATC code
M03AC01

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Tracheale intubatie en onderhoudsdosering: Klinische studies hebben aangetoond dat de vereiste doseringen voor pasgeborenen (0-1 maand) en zuigelingen (1-12 maanden) vergelijkbaar zijn met die voor volwassenen (bij intubatie: 0,08-0,1 mg/kg, onderhoud 0,01-0,02 mg/kg)
Vanwege een variabele gevoeligheid voor niet-depolariserende neuromusculaire blokkers, wordt het aanbevolen om een initiële testdosis van 0,01 tot 0,02 mg/kg bij pasgeborenen te gebruiken. Kinderen (1-14 jaar) vereisen een hogere dosering (ongeveer 25%).
 

Eigenschappen

Neuromusculair werkende spierrelaxantia grijpen aan op de motorische eindplaat. Zij veroorzaken een verminderde respons van acetylcholine. Niet-depolariserende stoffen hebben hoge affiniteit voor de receptor, maar veroorzaken geen polarisatie. Er ontstaat direct een verlamming van de spieren. Effect binnen 2 minuten. Werkingsduur is afhankelijk van de dosis: 25-60 minuten.

Farmacokinetiek

Het verdelingsvolume is bij neonaten groter dan bij oudere kinderen. Bij eenzelfde dosis bij neonaten en oudere kinderen zal de concentratie bij de myoneurale overgang bij neonaten geringer zijn.
De meeste niet depolariserende spierrelaxantia worden door de nier geklaard, de relatief immature nierfunctie kan leiden tot een verlengde eliminatietijd bij kinderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Verslapping van skeletspieren
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [3]
   • Startdosering: Bij intubatie: 0,1 mg/kg/dosis, √©√©nmalig.
   • Onderhoudsdosering: Vervolgdoses: 0,01 mg/kg/dosis, zo nodig.
   • Vanwege een variabele gevoeligheid voor niet-depolariserende neuromusculaire blokkers, wordt aanbevolen om een initiële testdosis van 0,01 tot 0,02 mg/kg bij pasgeborenen te gebruiken

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CHOLINEDERIVATEN

Suxamethonium

Curalest
M03AB01
OVERIGE KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN

Atracurium

Tracrium
M03AC04

Cisatracurium

Nimbex
M03AC11

Mivacurium

Mivacron
M03AC10

Rocuronium

Esmeron
M03AC09
OVERIGE PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA

Botulinetoxine A

Botox, Dysport, Xeomin
M03AX01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Tachycardie, met name bij jonge kinderen.

Bijwerkingen algemeen

De bijwerkingen worden veroorzaakt door het vrijmaken van histamine, door muscarinereceptorblokkade (vagolytisch effect) of door ganglionblokkade. De nieuwere niet-depolariserende spierrelaxantia hebben geen ganglionblokkerende eigenschappen, geen vagolytische werking (behalve pancuronium) en maken weinig tot geen histamine vrij. Vrijmaking histamine: urticaria, jeuk, vasodilatatie met hypotensie, bronchospasmen en overgevoeligheidsreacties (soms anafylaxie). Suxamethonium veroorzaakt dit het meest, gevolgd door atracurium (dosisafhankelijk). De stoffen met een steroïdskelet (pancuronium, rocuronium, vecuronium) en de nieuwere benzylisochinoliniumverbindingen (cisatracurium, mivacurium) maken in principe geen histamine vrij. Vagolytische werking: door blokkade van muscarinereceptoren in het hart en van sympatische ganglia en noradrenerge vezels kunnen tachycardie en verhoogde bloeddruk (soms hypertensie) optreden. Pancuronium kan dit veroorzaken. Ganglionblokkade: de niet-depolariserende stoffen en suxamethonium vertonen geen of vrijwel geen ganglionblokkerende eigenschappen (leidend tot bijvoorbeeld hypotensie en tachycardie).
Gedurende enkele minuten na toediening ontstaat een daling van de intra-oculaire druk en miosis. Deze effecten kunnen de verhoging van de intra-oculaire druk (ten gevolge van intubatie en laryngoscopie) corrigeren. Door een licht vagolytische werking kunnen cardiovasculaire effecten optreden, bestaande uit tachycardie, verhoging van de bloeddruk, soms leidend tot hypertensie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties, Waarschuwingen en voorzorgen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Niet beoordeeld:
de werking zou kunnen verminderen door glucocorticoïden, dit is echter in latere studies niet bevestigd.

Interacties perifeer werkende spierrelaxantia algemeen:
Niet-depolariserende stoffen:
Niet beoordeeld:
Afname effect: de neuromusculaire blokkade kan worden geantagoneerd door cholinesteraseremmers als neostigmine. De blokkade kan worden verminderd door theofylline, anti-epileptica als carbamazepine en fenytoïne, calciumzouten (intraveneus) en kaliumzouten. Toename effect: aminoglycosiden, colistine en polymyxine B hebben zelf een neuromusculair blokkerende werking en kunnen de neuromusculaire blokkade versterken. Ook kunnen amfotericine B, inhalatie-anaesthetica (halothaan het minst, desfluraan en isofluraan het meest), β-blokkers, calciumantagonisten (met name verapamil) clindamycine, kaliumverliezende diuretica (thiaziden en lisdiuretica), kinine, kinidine, lidocaïne (intraveneus hoge doses) en andere anti-arrhythmica, lithiumzouten, magnesiumzouten (parenteraal) voorafgaande toediening van suxamethonium de neuromusculaire blokkade versterken. Als suxamethonium na een niet-depolariserende stof wordt toegediend, kan zowel een versterking als verzwakking van de neuromusculaire blokkade optreden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Interacties), 2008
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. NV Organon, SPC Pavulon (RVG 05804), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 02 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h05804.pdf

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

Wijzigingen