Azijnzuur met hydrocortison (oordruppels)

Stofnaam
Azijnzuur met hydrocortison (oordruppels)
Merknaam
ATC code
S02CA03

Azijnzuur met hydrocortison (oordruppels)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Natte acute otitis externa met hevige jeuk:
Kinderen: 3 dd 3 druppels in het aangedane oor. Behandelduur 7-14 dagen

Eigenschappen

Door de pH in de uitwendige gehoorgang te verlagen hebben deze oordruppels een antibacterieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus. Hydrocortison (klasse 1-corticosteroïd) werkt ontstekingsremmend waardoor verschijnselen zoals pijn, roodheid, zwelling en jeuk afnemen.

Farmacokinetiek

Geen informatie.

Doseringen

Otitis externa
 • Auriculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [4]
   • 3 druppel(s)/dosis 3 maal daags. in aangedane oor.
   • Behandelduur:

    7-14 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per g oordr.: Azijnzuur 7.2 mg Hydrocortison 10 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Kortdurend prikkelend of branderig gevoel direct na druppelen, huidatrofie, teleangiëctasieën en ecchymosen. Verder kunnen optreden: vertraagde wondgenezing, vertraging van de genezing of verergering van de aandoening, maskering of verergering van infecties door bacteriën, schimmels, gisten, virussen of parasieten en maskering van overgevoeligheidsreacties. Contactallergie door hydrocortison. Bij langdurig gebruik in het oor kunnen atrofie en perforatie van het trommelvlies optreden. Ototoxiciteit (door propyleenglycol) bij geperforeerd trommelvlies is gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Geperforeerd of beschadigd trommelvlies. Ulcereuze ooraandoeningen, wonden en huidatrofie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet langdurig en herhaald gebruiken vanwege de kans op atrofie van de gehoorgang, trommelvliesperforatie en sensibilisatie. Wees bedacht op sensibilisatie/overgevoeligheidsreacties indien de otitis externa niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling; de overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt. Indien overgevoeligheidsverschijnselen optreden, het gebruik staken. Het gebruik van corticosteroïden kan bacteriële-, virus-, parasitaire- en schimmelinfecties maskeren. Behandeling staken bij overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, inclusief schimmels

Interacties

Bij lokale toepassing zijn geen interacties te verwachten.

Referenties

 1. TioFarma BV, SmPC Zure oordruppels met hydrocortison (RVG 33245) 10-05-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 27 okt 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 12-6-2021
 4. NHG, Standaard Otitis Externa, 2014

Wijzigingen

 • 27 oktober 2015 16:03: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering