Zoeken op geneesmiddel:

Index alfabetische volgorde of Index per medicijngroep


Clindamycine

Suggesties ter verbetering
Het NKFK houdt zich aanbevolen voor al uw op-en/of aanmerkingen om het Kinderformularium aan te vullen dan wel te verbeteren. Klikt u op onderstaande link om suggesties ter verbering in te sturen.
Suggesties ter verbetering

Clindamycine (Laatst bijgewerkt: 19/07/2013)

Merknaam: Dalacin C

ATC code: J01FF01.

ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK > MACROLIDEN, LINCOSAMIDEN EN STREPTOGRAMINEN > LINCOSAMIDEN

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet ernstige tot matig ernstige infecties (eerste lijn): On-label
Infecties:
Oraal: on-label
Intraveneus:
< 1 mnd: off-label
> 1 mnd: on-label
Infecties bij CF: on-label
Endocarditis profylaxe: on-label

Klik hier voor registratie tekst

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule (als hydrochloride-1-water) 150 mg, 300 mg
Inj.vlst. (als diwaterstoffosfaat) 150 mg/ml 2 ml, 4 ml, 6 ml De injectievloeistof bevat 9 mg/ml benzylalcohol
Opl. cutaan (hydrochloride-1-water) 10 mg/ml 25 ml, 100 ml, 300 ml
Susp. oraal "poeder voor" (als palmitaathydrochloride) 15 mg/ml 80 ml

Eigenschappen

Clindamycine, een semisynthetisch derivaat van lincomycine, kan bacteriostatisch of bactericide werken, afhankelijk van de bereikte concentratie ter plaatse van de infectie en van de gevoeligheid van het micro-organisme. Het is werkzaam tegen de meeste aërobe grampositieve kokken, incl. stafylokokken, Streptococcus pneumoniae en andere streptokokken: Ook gevoelig zijn anaërobe en micro-aërofiele grampositieve en gramnegatieve bacteriën zoals Bacteroides, Actinomyces, Eubacterium, Fusobacterium, Propionibacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus en micro-aërofiele streptokokken. Verder zijn matig gevoelig Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae en Mycoplasma. Ongevoelig zijn meticilline resistente coagulase negatieve stafylokokken, Enterococcus faecalis en faecium, MRSA, (matig) penicilline resistente Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Clostridium difficile, Haemophilus influenzae. Tussen clindamycine en erytromycine bestaat gedeeltelijke kruisresistentie.
 

Kinetische gegevens

T1/2 = Prematuren: 8.7 uur, full- term: 3.6 uur, 1 maand tot 1 jaar: 3 uur, > 1 jaar: 2-3 uur.

Dosering

Indicatie: Niet ernstige tot matig ernstige infecties (eerste lijn)
 • Oraal
  •  1mnd-18jr:

   8-25

   mg/kg/dag in 3-4 doses.
Indicatie: Infecties door voor het geneesmiddel gevoelig micro-organisme
 • Intra-veneus
  •  < 1 week, < 2000 gram:

   10

   mg/kg/dag in 2 doses.
  •  < 1 week, > 2000 gram:

   15

   mg/kg/dag in 3 doses.
  •  1-4 weken, <2000 gram:

   10

   mg/kg/dag in 2 doses.
  •  1-4 weken, >2000 gram:

   20

   mg/kg/dag in 4 doses.
  •  1mnd-18jr:

   30-40

   mg/kg/dag in 3-4 doses.
Indicatie: Infecties bij cystic fibrosis
 • Oraal
  •  1mnd-18jr:

   25

   mg/kg/dag in 3-4 doses.
 • Intra-veneus
  •  1mnd-18jr:

   40

   mg/kg/dag in 3-4 doses.
Indicatie: Endocarditis profylaxe bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep
 • Oraal
  •  <10 kg:

   150

   mg/dosis éénmalige dosis.
   • 30-60 minuten voor de ingreep.

  •  10-30 kg:

   300

   mg/dosis éénmalige dosis.
   • 30-60 minuten voor de ingreep.

  •  30-70 kg:

   450

   mg/dosis éénmalige dosis.
   • 30-60 minuten voor de ingreep.

  •  >70 kg:

   600

   mg/dosis éénmalige dosis.
   • 30-60 minuten voor de ingreep.

 • Intra-veneus
  •  Kinderen:

   20

   mg/kg/dosis éénmalige dosis.

Contraindicaties bij kinderen

Prematuren (omdat de injectievloeistof benzylalcohol bevat).

Contraindicaties

Overgevoeligheid voor lincomycinen.

Bijwerkingen bij kinderen

Clindamycine kan aanleiding geven tot ernstige diarree, colitis en pseudomembraneuze colitis, veroorzaakt door toxines van Clostridium difficile. Tevens kan er ten gevolge van te snelle toediening hypotensie en hartstilstand optreden.

Bijwerkingen

Zelden tot vaak (0,01-10%): Diarree, variërend van milde tot soms levensbedreigende vormen zoals pseudomembraneuze colitis, veroorzaakt door het toxine van Clostridium difficile. Verder kunnen optreden misselijkheid, braken, buikpijn, stijging ASAT- en CPK-waarden, voorbijgaande neutropenie en eosinofilie, overgevoeligheidsreacties (maculopapulaire 'rash', urticaria en zelden angio-oedeem en anafylactische reacties), pruritus, vaginitis. Zelden geelzucht, exfoliatieve en vesiculobulleuze dermatitis. Soms lokale pijn, irritatie en abcesvorming na i.m. injectie en tromboflebitis na i.v. injectie. Na te snelle i.v. toediening zijn hypotensie en hartstilstand gemeld.
 

Interacties

Relevant: proteaseremmers kunnen de plasmaconcentratie verhogen. Clindamycine kan de ciclosporineconcentratie verlagen, het mechanisme is nog onbekend.
Antimicrobiële middelen algemeen:
Relevant:
de werking van oraal buiktyfusvaccin kan worden verminderd bij gelijktijdige inname van antibacteriële middelen. Gescheiden inname met een interval van 3 dagen wordt aanbevolen. Alternatief: parenteraal buiktyfusvaccin. Het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt, waarschijnlijk door een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende de koortsperiode.
Geen interactie: In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met orale anticonceptiva (dit geldt niet voor de enzyminducerende antibiotica rifabutine en rifampicine) of met TNF α-blokkers.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Clindamycine dringt niet goed door in het centrale zenuwstelsel. Bij opportunistische infecties zijn hoge doses geindiceerd. Cave pseudomembraneuze colitis.Dosis aanpassen bij kinderen met een verminderde leverfunctie.


Waarschuwingen en voorzorgen

Bacteriologisch onderzoek dient aan de behandeling met clindamycine vooraf te gaan. Voorzichtigheid is geboden bij gastro-intestinale aandoeningen (m.n. colitis) in de anamnese, ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen gepaard gaande met ernstige metabole afwijkingen, ernstige allergische aandoeningen. Niet gebruiken bij de behandeling van meningitis vanwege de geringe diffusie in de cerebrospinale vloeistof. Bij ernstige of aanhoudende diarree dient met de mogelijkheid van pseudomembraneuze colitis rekening te worden gehouden. Bij elke diarree die optreedt tot 2 à 3 weken na de therapie wordt bijzondere waakzaamheid aanbevolen. Bij optreden van ernstige diarree de behandeling staken of, indien noodzakelijk, slechts onder zeer strenge controle voortzetten. Endoscopie is geïndiceerd wanneer colitis wordt vermoed. Hierbij kan, in lichte gevallen met minieme mucosaverandering, staken van de therapie voldoende zijn. Matige en ernstige gevallen, met inbegrip van die welke ulceratie of pseudomembranen vertonen, dienen te worden behandeld met vloeistof, elektrolyten en proteïne; ook therapie met vancomycine (250 mg viermaal per dag gedurende 7–10 dagen) dient dan te worden ingesteld. In hardnekkige gevallen kan de toediening worden overwogen van corticosteroïden, systemisch of in de vorm van retentieklysmata, of van adsorberende harsen. De mogelijkheid bestaat dat na staken van de vancomycinetherapie opnieuw colitis wordt waargenomen. Middelen die de darmperistaltiek remmen zoals parasympathicolytica en opiaten vermijden omdat die de toestand kunnen verergeren. Andere oorzaken van colitis moeten in overweging worden genomen


Referenties

1.   Bell MJ, et al.  Pharmacokinetics of clindamycin phosphate in the first year of life.  J Pediatr  1984;105:482-6

2.   Cohen R, et al.  Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial therapy used in child osteoarticular infections..  Arch Pediatr.  2007;14:S122-7

3.   College voor zorgverzekeringen (CVZ).  Farmacotherapeutisch Kompas 2013 (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen).    ;:

4.   Ecury-Goosssen GM, et al.  Sequential intravenous-oral antibiotic therapy for neonatal osteomyelitis.  Pediatr Infect Dis J  2009;28:72-3

5.   Endocarditis Profylaxe Commissie Nederlandse Hartstichting.  Preventie bacteriele endocarditis.    ;Herziening augustus 2008:

6.   Faix RG, et al.  A randomized, controlled trial of parenteral clindamycin in neonatal necrotizing enterocolitis.  J Pediatr  1988;112:271-7

7.   Frank AL, et al.  Clindamycin treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in children.  Pediatr Infect Dis J  2002;21:530–534

8.   Hartwig NC, et al.  Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie.    2005;:

9.   Hyun DY, et al.  Trimethoprim-sulfamethoxazole or clindamycin for treatment of community-acquired me thicillin-resistant Staphylococcus aureus skin and soft tissue infections.  Pediatr Infect Dis J  2009;28:57-9

10.   Informatorium Medicamentorum.  (Interacties).    2012;:

11.   Jacobson SJ, et al.  A randomized controlled trial of penicillin vs clindamycin for the treatment of aspiration pneumonia in children..  Arch Pediatr Adolesc Med  1997;151:701-4

12.   Kaplan SL..  Treatment of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections.  Pediatr Infect Dis J  2005;24:457-8

13.   Peltola H, et al.  Simplified treatment of acute staphylococcal osteomyelitis of childhood. The Finnish Study Group..  Pediatrics  1997;99:846-50

14.   Tanz RR, et al.  Clindamycin treatment of chronic pharyngeal carriage of group A streptococci..  J Pediatr  1991;119:123-8


Disclaimer
Het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) geeft adviezen met betrekking tot medicatie. Hoewel bij het samenstellen van gegevens uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan het NKFK geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen. Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatieadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.

De website van het kinderformularium is gemaakt door Health E-Solutions.